Online bijeenkomst over het ZorgTestament

13 april 2021

‘Genoeg informatie om mee aan de slag te gaan’

‘Wie zorgt er voor mijn kind als ik er niet meer ben?’ is een vraag waar familie met een kind/broer/zus met een ernstig meervoudige beperking van wakker kan liggen. Om deze en andere vragen te beantwoorden, organiseerde Amerpoort zaterdagochtend 10 april een online bijeenkomst over het ZorgTestament. Zo’n 65 ouders en familieleden logden in vanuit hun eigen huis via Zoom om meer te weten te komen over dit onderwerp en een workshop te volgen.

Toekomst
Even na 10.00 uur heet directeur Harry Bosma iedereen welkom. “Het is even wennen online, voor zowel verwanten als sprekers. En bij een gevoelig en belangrijk onderwerp als het ZorgTestament zou je elkaar idealiter het liefst persoonlijk ontmoeten.” Daarna stelt Marian Geling van Netwerk Rondom zich voor. Sinds 2,5 jaar is zij projectleider van Netwerk Rondom, de stichting die het Zorgtestament heeft opgezet. Allereerst laat ze een kort filmpje zien (zie onderaan de pagina). Hierin vertelt Nelleke over haar zoon Stefan en hoe zij en haar man nadachten over zijn toekomst. Als ouders wilden ze proberen misbaar te worden en de toekomst voor hun zoon met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk te regelen.

Gevoelens
Ze kwamen op het idee om informatie over hun zoon op papier te zetten en kaders mee te geven van dingen die zij als ouders belangrijk voor hem vonden. Dat was het begin van het ZorgTestament. Heel bewust spreekt Nelleke over kaders, omdat ze het fijn vindt als andere mensen met een blanco blik naar Stefan kijken en hem geen stempel opleggen. Nelleke vertelt in het filmpje dat al die kaders op papier zetten niet altijd makkelijk was. Ze voelde soms weerstand, omdat ze toch ook weer gevoelens van rouw en verdriet onder ogen moest komen.

Herkenning
In de chat reageert een ouder ontroerd. Ook Marian Geling realiseert zich dat het filmpje herkenning kan oproepen en dat je soms als ouders en familie liever niet over de toekomst wilt nadenken, omdat het soms al druk genoeg is met de zorg van vandaag. Met behulp van een PowerPoint (zie onder) vertelt ze hoe in 2003 het ZorgTestament door ouders van kinderen met een verstandelijke beperking is opgezet.

Domeinen
Het ZorgTestament is een werkboek onderverdeeld in 12 verschillende domeinen. In elk domein staan vragen die je als ouders/familie kunt beantwoorden. Ook kan je aan de domeinen bestaande documenten en afspraken toevoegen. Zo krijg je één overzicht. Sommigen bewaren dit online in een map, anderen op papier in een ordner. En voor de één is het al voldoende dat het op papier staat en de ander gebruikt het als communicatiemiddel om verder over door te praten. Marian Geling loopt alle domeinen kort langs. Van hele praktische domeinen over bijvoorbeeld wonen, werk/dagbesteding en vrije tijd tot lastigere onderwerpen zoals ethiek en levensvragen.

Wettelijke vertegenwoordiging
Na een korte pauze is het tijd voor de workshops over drie domeinen. De techniek stuurt de aanwezigen naar de onderwerpen waar zij zich voor hebben opgegeven. Zo geven manager Anne Slingerland en maatschappelijk werker Ankie Anneveldt van het Klantbureau van Amerpoort een workshop over wettelijke vertegenwoordiging en vertellen wat het verschil is tussen een curator, mentor en bewindsvoerder.

Match
Wil Molenaar van Netwerk Rondom vertelt over het domein sociale netwerken en sociale rollen. Het netwerk van iemand met een verstandelijke beperking is niet zo groot, dus hoe zou je dit kunnen vormgeven? Vrijwilligerswerk van Amerpoort kan daar ook bij helpen. U kunt een vraag mailen naar vrijwilligerswerk@amerpoort.nl Dan probeert vrijwilligerswerk een match te vinden.

Vereniging
Chantal Brouwer en Kees Boonstra vertellen over de mogelijkheden op het gebied van erven en schenken. Zo is het oprichten van een vereniging volgens hen de beste en meest simpele manier en komt het geld altijd ten goede van het kind.

Aftrap
Harry Bosma sluit de ochtend af. Hij realiseert zich dat een ochtend te kort is en dat deelnemers misschien nog niet zijn uitgepraat. Het is een eerste aftrap die voor veel ouders/familie om een vervolg vraagt. In de chat wordt dit beaamd. “Bedankt”” en “nuttig" tikken deelnemers. “Genoeg informatie om mee aan de slag te gaan.”

Meer informatie

Voor het ZorgTestament kijkt u op www.netwerkrondom.nl.

De powerpoint van Marian Geling met op pagina 4 de link naar het filmpje van moeder Nelleke (zie ook onder aan deze pagina).

Het werkboek voor het ZorgTestament.

Over wettelijke vertegenwoordiging vindt u meer informatie op

U kunt ook terecht bij het Klantbureau van Amerpoort.

Foto boven: moeder Grety Roos en haar zoon René.