'Stemmen betekent ook meedoen in samenleving'

17 maart 2021

Cliënten, verwanten en medewerkers van Amerpoort en Sherpa konden vandaag voor het eerst stemmen in een stembureau op woonpark Nieuwenoord en woonwijk Eemeroord.

Elke stem telt, ook die van mensen met een beperking. Daarom konden bewoners en medewerkers van zorgorganisaties Amerpoort en Sherpa vandaag voor het eerst stemmen in een eigen stembureau in woonwijk Eemeroord en woonpark Nieuwenoord. Ervaringsdeskundige cliënten en medewerkers van beide organisaties bemanden samen met medewerkers van de gemeente Baarn de stembureaus. Arthur Frohn, cliënt Amerpoort: “Het is fijn om laagdrempelig te kunnen stemmen, omdat het ook vaak best spannend is.”

Vanochtend begon de verkiezingsdag met de opening van het stembureau in Woonwijk Eemeroord van Sherpa. Burgemeester Mark Röell, die persoonlijk ervoor zorgde dat de stembureaus op de woonwijken werden gerealiseerd, kwam samen met wethouder Erwin Jansma kijken bij de opening, In de middag kwam Commissaris van de Koning Hans Oosters op bezoek bij het stembureau op woonpark Nieuwenoord. Hij was enthousiast over dit bijzondere stembureau. “Iedereen moet de kans krijgen om te stemmen. Hier wordt daar daadwerkelijk invulling aan gegeven.” 

Stembureaus op verzoek van cliënten

Al in 2016 stuurde de Centrale Cliëntenraad van Sherpa een verzoek om stembureau in Woonwijk Eemeroord aan burgemeester Röell van Baarn. Tijdens een verkiezingsworkshop ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd dit verzoek bekrachtigd door de deelnemende cliënten van Sherpa en Amerpoort. Ook een bewoonster van Woonwijk Eemeroord stuurde daarna nog een brief naar de burgemeester. De burgemeester heeft dit dan ook samen met de afdeling Burgercontact mogelijk gemaakt. Burgemeester Röell: “De cliënten hebben heel duidelijk in de gaten wat het belang is van politiek en zijn daar ook mee bezig. Dat was voor mij best wel een eye-opener.” 

Meedoen

“Stemmen is bij uitstek een manier om mee te doen in de samenleving”, zegt Henk Kouwenhoven, bestuurder Sherpa. “Politiek gaat over zaken als meedoen, veiligheid, sociale werkvoorziening, openbaar vervoer. Je stemt doet ertoe.” Arthur vult aan: “Cliënten vinden naar een stembureau gaan te moeilijk of hebben geen zin, maar elke stem kan verschil maken voor de uitslag.” 

Een goede keuze maken

Beide zorgorganisaties hebben diverse activiteiten georganiseerd, zodat cliënten zich goed konden voorbereiden op het uitbrengen van hun stem. Onder andere met een online politiek café, voorlichtingsmateriaal en dergelijke. Paul Willems, bestuurder Amerpoort: “De cliëntcoaches medezeggenschap hebben er veel aan gedaan om met cliënten in gesprek te gaan over het belang van de verkiezingen. Zodat cliënten weten hoe stemmen werkt en een keuze kunnen maken waar ze zelf achter staan.” Ook konden cliënten het Kieskompas van Steffie.nl invullen, waar cliënten van Sherpa aan meewerkten om het Kieskompas begrijpelijk te maken voor mensen met een beperking.