Zelf in je dossier kijken? Dat kan vanaf dit voorjaar

04 februari 2021

De afgelopen periode zijn er veel nieuwe digitale ontwikkelingen geweest rondom de inzage in het cliëntdossier. Apps geven de mogelijkheid om het cliëntdossier nu ook digitaal in te zien. Ook kunnen verwanten in het dossier lezen, afhankelijk van wat er met elkaar wordt afgesproken.

Sinds november 2020 kunnen wettelijk vertegenwoordigers van wilsonbekwame cliënten op de vier woonparken en de Hoenderberg al gebruikmaken van een clienten- en verwantenportaal waarin gedeeltes van het dossier gedeeld of getoond worden. Voor wilsbekwame cliënten in de regio is het van belang om ervoor te zorgen dat zij mee kunnen bepalen wie in hun dossier mag kijken en welke onderdelen dan te zien zijn.

Inzage in het dossier

Dit voorjaar komt er een app – de EVA app – die cliënten helpt om de informatie in PlanCare zelf te vinden en te lezen. Ook kan de app teksten voorlezen. Vooraf maken cliënten, verwanten en begeleiders duidelijke afspraken over wie wat mag zien in het dossier. Cliënten en verwanten kunnen niet zelf iets opschrijven in het portaal want dit is geen communicatiemiddel. De wens vanuit de centrale cliëntenraad is dat de app een andere naam krijgt, namelijk het Klantportaal. Amerpoort vindt dit een goede suggestie en zal deze naam voortzetten. De cliënten en wettelijke vertegenwoordigers zullen via de locaties op de hoogte worden gesteld. De app is ook voor cliënten die zelfstandig wonen met ambulante begeleiding van Amerpoort.

Veilig foto’s en video’s delen

In PlanCare staat belangrijke informatie over de zorg en de doelen uit het Persoonlijk Plan. Maar begeleiders en verwanten delen ook informele, praktische of gewoon leuke berichten. Zoals foto’s, filmpjes en leuke nieuwtjes. Dat gaat nu mondeling, telefonisch, via WhatsApp of via een schriftje of WhatsApp. Vanaf maart komt er een nieuwe app beschikbaar – de Konnect app –waarin begeleiders en ouders dit soort dingen ook veilig op een digitale plek kunnen delen. Uiteraard blijft ook het persoonlijk contact van groot belang. De app heet Konnect en wordt al veel gebruikt in de kinderopvang. Het managementteam van Amerpoort heeft besloten de app in de toekomst binnen heel Amerpoort te gaan gebruiken. In maart start deze app bij de kind- en jeugdgroepen.