Klantbureau Amerpoort van start

01 februari 2021

Voor al uw vragen over zorg en dienstverlening

Het Klantbureau is een plek waar u terecht kunt met vragen over de zorg en dienstverlening van Amerpoort. Voor nieuwe cliënten en voor cliënten die al zorg krijgen bij ons en bij wie de zorgvraag verandert. Het Klantbureau weet welke zorg Amerpoort biedt en waar.

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is onze missie. Welkom is een klantwaarde van Amerpoort. We willen dat toekomstige en huidige cliënten en hun familie zich welkom voelen. En dat ze gezien en gehoord worden door professionals in de zorg. Dat past bij een goed leven. Het Klantbureau speelt daar een belangrijke rol in.

De consulenten van Zorgbemiddeling zetten hun werk voort in het Klantbureau. In het afgelopen jaar hebben zij in samenwerking met de adviseurs van het bureau P5COM en de collega’s van Communicatie hard gewerkt aan de inrichting van het Klantbureau. Daarbij zijn ook managers, cliënten, verwanten, gedragsdeskundigen en begeleiders betrokken.

Goede in-, door- en uitstroom
Medewerkers van het Klantbureau zijn open en nieuwsgierig naar wat cliënten en verwanten willen weten en wat zij nodig hebben. We gaan voor goede in-, door- en uitstroom die verwanten, cliënten en medewerkers als prettig ervaren. Dat zorgt voor snelle en passende plaatsing van wachtende cliënten.

“Het Klantbureau is completer samengesteld dan voorheen Zorgbemiddeling. Met de verbinding van gedragsdeskundigen en een maatschappelijk werker aan het Klantbureau verwachten we nog meer te kunnen betekenen voor de huidige en de nieuwe cliënten van Amerpoort”, aldus Gerard de Kruijk, directeur divisie 2 en verantwoordelijk voor het Klantbureau.

Voor wie is het Klantbureau?
Het Klantbureau is er voor cliënten, familie, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers, verwijzers, gemeenten, zorgkantoor en andere zorgorganisaties.

Met welke vragen kunnen mensen terecht bij het Klantbureau?
Als u wilt weten welke mogelijkheden Amerpoort heeft voor u, uw kind, broer of zus, dan kunt u contact opnemen met het Klantbureau via klantbureau@amerpoort.nl. Bijvoorbeeld als het gaat om dagbesteding, wonen, logeren of ambulante begeleiding. Of als u wilt weten welke mogelijkheden er zijn als uw kind, broer of zus in een andere levensfase komt.

Vast contactpersoon
Een vast contactpersoon, een consulent van het Klantbureau, houdt contact over de zorgvraag. Zodat u niet telkens aan verschillende mensen hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. De consulent denkt met u mee en houdt u op de hoogte van ontwikkelingen in het aanbod van Amerpoort die voor u belangrijk kunnen zijn.

Op www.amerpoort.nl/klantbureau vindt u informatie over aanmelden, het digitale aanmeldformulier, regelzaken, links naar publicaties en een animatie met uitleg.

Heeft u vragen, stel die dan aan de consulenten via klantbureau@amerpoort.nl
Manager Anne Slingerland en de consulenten van het Klantbureau staan voor u klaar: Nadine van Steenis, Irma Kramp, Monique van den Anker, Maria van Rooijen, Karin van Rooijen, Patricia Nederveen en Anouk Wijnen.

Gerard de Kruijk, directeur Divisie 2