Cliënttevredenheids-onderzoek start 18 januari

08 januari 2021

Op 18 januari start Amerpoort een cliënttevredenheidsonderzoek, dat ongeveer 6 weken loopt.

Op 18 januari start Amerpoort een cliënttevredenheidsonderzoek, dat ongeveer 6 weken loopt. Cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers krijgen een vragenlijst over wat de cliënt vindt van de zorg en begeleiding bij Amerpoort. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Customeyes. 

Dat we dit onderzoek nu doen, heeft te maken met kwaliteitseisen waar Amerpoort aan moet voldoen. De volgende keer meten we de tevredenheid van cliënten door middel van een ‘Dit vind ik ervan!’-gesprek. Dat is de namelijk de manier waarop we bij Amerpoort het liefst de tevredenheid van cliënten meten; gewoon in een direct persoonlijk gesprek met de cliënt en zijn of haar verwant of vertegenwoordiger.

Uitnodiging

Bent u eerste contactpersoon van een cliënt?  Dan krijgt u van onderzoeksbureau Customeyes de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek en de bijbehorende vragenlijst. We vragen u om de vragenlijst door of voor uw verwant, of samen met uw verwant in te vullen. Dat kan op papier of via internet. 

Het onderzoek is niet anoniem, vanwege de voorwaarden van het landelijke kwaliteitskader waaraan Amerpoort moet voldoen. Bovendien weten we hierdoor wel precies wat we aan onze zorg en dienstverlening kunnen verbeteren. Customeyes gaat uiteraard vertrouwelijk met de gegevens om.

Resultaten

De vragen gaan onder andere over de begeleiding, het persoonlijk plan, wonen en dagbesteding. In februari worden de resultaten bekendgemaakt. De manager van de locatie waar u bij betrokken bent, informeert u in februari over de algemene onderzoeksresultaten. Ook vindt u een samenvatting van de onderzoeksresultaten dan op de website van Amerpoort. 

Extra beloning voor het invullen 

Per deelnemende cliënt gaat 5 euro naar het Nieuwenoord-Fonds of het Van den Muijsenberg-Fonds. Daarmee worden bijzondere projecten voor cliënten gefinancierd. In de vragenlijst kunt u aangeven welk fonds uw voorkeur heeft. Op de website van Amerpoort vindt u op de pagina Fondsen en vrienden meer informatie over deze fondsen.