FloorPlay: nieuwe methode voor ouders met kind met zorgvraag

04 november 2020

Sinds dit voorjaar heeft Amerpoort een nieuwe methode om ouders van kinderen met een zorgvraag te ondersteunen, namelijk: FloorPlay. Opvoedondersteuner Isolde Bongenaar en logopedist Inge Brunt vertellen wat dit voor een methode is.

Wat is FloorPlay?

Inge: “FloorPlay is super leuk. Het betekent letterlijk op de grond spelen. Het is een traject van gemiddeld een half jaar waarbij je samen met ouders gaat kijken hoe je spelenderwijs het contact en de interactie met hun kind kunt stimuleren. Met FloorPlay krijg je een compleet beeld wat een kind nodig heeft, hoe de interactie met de ouders is en hoe ouders hun kind op sociaal-emotioneel vlak kunnen laten groeien.”  

Isolde: “Je moet het zien als een boom. De wortels zijn het DNA van het kind: geboren met bepaalde eigenschappen. Dan heb je de boomstam: de sociaal emotionele ontwikkeling en mijlpalen in het jonge leven. Hoe steviger de stam groeit, hoe meer het de takken kunnen dragen. De takken staan symbool voor de hogere cognitieve vaardigheden.”

“FloorPlay richt zich op het verstevigen van de stam. De stam is de basis van waaruit het kind zich verder kan ontwikkelen. Als ouders doe je je best om die boom te doen groeien en bloeien, maar bij kinderen met een beperking gaat dat vaak niet vanzelf. Kinderen maken moeilijker en vaak op een andere manier contact met hun omgeving, waardoor leerkansen gemist worden. Hier kan FloorPlay in ondersteunen.“

Hoe werkt de methode?

Inge: “Bij FloorPlay ga je samen met ouders op zoek wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dat doen we door samen te spelen; door als ouder plezier te hebben met je kind. Vanuit dit plezier kan interactie ontstaan en is er innerlijke motivatie van het kind. Dit vormt een belangrijke basis om verder te kunnen werken aan de mijlpalen. Door middel van FloorPlay proberen we de interactie te vergroten, waardoor ontwikkelingskansen ontstaan.”

“Voor ouders met een zorgkind is dat een mooie methode. Soms ben je als ouders zo bezig met presteren en focussen op die volgende stap in de ontwikkeling. Dan maak je je vooral zorgen en ben je vergeten dat het ook gaat om samen lol te hebben.”  

Hebben jullie al eerste ervaringen?

Inge: “We zijn dit voorjaar gestart met een paar trajecten met ouders en kinderen. In oktober hebben we de eerste tussenevaluaties gedaan. Ieder traject is tot nu toe anders; wat erg uitdagend is. Ieder gezin is anders en dat vraagt steeds om een andere aanpak. Ouders geven in ieder geval aan het prettig te vinden dat het een gezamenlijke zoektocht is waarbij ze gaandeweg gecoacht worden. Ze vinden het een doelgerichte methode. Ik heb zelf al mooie resultaten gezien.”

Isolde: “Zo heb ik een kindje dat eerst alleen voor de televisie zat, niks leuk vond en bijna geen contact met haar ouders maakte. Nu een paar maanden verder, is er een wereld van verschil te zien. Ze maakt oogcontact met de ouders en heeft zin om te spelen. Vanuit het spel kan je dan de intrinsieke motivatie proberen te vinden om stapje voor stapje een kind te helpen zich verder te ontwikkelen.”

Voor wie is dit een goede methode?

"FloorPlay is een methode die geschikt is voor kinderen van 0 tot 7 jaar met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen. Het kan ook voor een ouder kind als er sprake is van bredere ontwikkelingsproblematiek en sociaal-emotionele achterstand. In het begin van het traject ga je samen met ouders en kind wekelijks aan de slag en daarna gaat de frequentie, als dat mogelijk is, wat omlaag. Je bepaalt samen wat de mijlpaal is die je wilt bereiken en welke doelen daarbij horen. Een traject duurt gemiddeld 6 maanden waarbij er na 3 en 6 maanden wordt geëvalueerd."

Hoe kan je je als ouders hiervoor opgeven?

“Als ouders een individueel FloorPlay-traject willen voor hun kind, dan kunnen ze een mail sturen naar floorplay@amerpoort.nl. Hiervoor is wel een beschikking via de gemeente nodig.”

 ------

Wie zit er in het Floorplay-team?

Isolde Bongenaar (opvoedondersteuner) en Inge Brunt (logopedist) vormen samen met Marèl Vonk (spelagoog) het FloorPlay-team van Amerpoort. Pauline Tijmense (medewerker vroegdiagnostiek) is momenteel in opleiding.