Bezoek en logeren - najaar 2020

07 december 2020

Op 28 oktober jl. heeft de VGN in samenwerking met o.a. KansPlus, LSR en Per Saldo een geactualiseerde handreiking voor bezoek en logeren gedeeld. In deze handreiking sluit de VGN aan bij de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 ('coronawet') . De landelijke maatregelen zijn vooral gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om besmettingen te voorkomen door afstand te houden, hygiënemaatregelen na te leven, bij klachten thuis te blijven en drukte te vermijden. De maatregelen gaan dan ook steeds minder over begrenzen en beperken. Dit geldt ook voor bezoek en logeren 

We willen graag dat verwanten en bezoekers zich welkom voelen bij Amerpoort. 

Het is belangrijk dat bezoekers zich bewust zijn van hun algemene maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatregelen nemen/hun gedrag aanpassen om te voorkomen dat ze anderen besmetten. Amerpoort vertrouwt erop dat ieder daar zijn verantwoordelijkheid inneemt. Door onze gezamenlijke inzet beperken we de besmettingen bij Amerpoort.​

Op basis van ervaringen in de afgelopen periode willen we met deze nieuwe richtlijn ook beperkt bezoek mogelijk maken als er sprake is van (een vermoeden van) besmetting op een woning. Hiermee komt de ‘Handreiking verruiming bezoekregeling’ (juni 2020) en ‘Verruiming bezoek en logeren’ (juli 2020) te vervallen.  

Afstemming in de driehoek en op maat 

Het is belangrijk om samen af te stemmen op welke manier we invulling geven aan bezoek en logeren. Wat is een goede balans tussen gezondheid en het sociaal-emotioneel welzijn van de cliënt? De begeleider maakt samen met de cliënt en/of de verwant afspraken die beschreven worden in het persoonlijk plan. Indien gewenst kunnen de manager, gedragsdeskundige en de arts hierbij betrokken worden. 

Naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen tijd, is de toelichting herzien om ruimte te geven aan beperkte bezoekmogelijkheden als er sprake is van een (vermoeden van) een besmetting op een woning; van de cliënt zelf, mede-cliënt of medewerker die gewerkt heeft.​

De algemene toelichting van Amerpoort op de handreiking van de VGN

 • We kijken bij het maken van afspraken vooral of een cliënt 1,5 meter afstand kan houden. 
 • Als cliënten geen afstand kunnen houden, kunnen zij vaste bezoekers ontvangen die dichtbij mogen komen. In het gesprek in de driehoek wordt afgesproken, welke vaste bezoekers dit zijn. Het gaat om mensen die belangrijk zijn in het leven van de cliënt. 
 • Cliënten die 1,5 meter afstand kunnen houden, mogen één keer per dag maximaal 3 personen bezoek ontvangen en op bezoek gaan bij maximaal 3 verschillende personen.
 • Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk op bezoek komen op een locatie, vragen we het bezoek om een afspraak met het team te maken vóórdat het bezoek plaatsvindt. ​

Adviezen om risico’s op besmetting te beperken 

 • Bezoek houdt 1,5 meter afstand van andere cliënten, medewerkers en andere bezoekers. 
 • Bezoekers wassen altijd handen of gebruiken desinfectiegel (70% alcohol) om hun handen te reinigen bij binnenkomst. Op elke woning is dit mogelijk. 
 • Ontmoet elkaar zoveel mogelijk buiten, dan is de kans op besmetting het kleinst. 
 • Ontmoet elkaar anders zoveel mogelijk in de eigen kamer van de cliënt.  
 • Omdat de tweede golf helaas nu een feit is, raden wij bezoek op locaties in een gezamenlijke ruimte, bijvoorbeeld de huiskamer, nadrukkelijk af. Dit kan alleen in overleg met het team én in kleine groepen (een cliënt kan één keer per dag maximaal 3 vaste bezoekers ontvangen).  Zo blijft er voldoende leefruimte voor andere cliënten. 
 • Ventileer de kamers zo vaak als mogelijk. 
 • Bezoekers van cliënten kunnen, indien nodig, gebruik maken van een sanitaire voorziening. Er liggen reinigingsdoekjes waarmee de bezoeker de handencontactpunten schoonmaakt na gebruik. 
 • Bezoekers zijn verplicht om zich aan de afspraken over het dragen van mondneusmaskers te houden die gelden op de locatie.​

Als er een (vermoeden van) besmetting op de woonlocatie is

Bij een (vermoeden van) besmetting was het voorheen niet mogelijk om op bezoek te komen of anderszins iets voor de cliënt te betekenen. Met negatieve gevolgen voor het sociaal-emotioneel welzijn van de cliënt. Daarom gaan we nu ook met elkaar in gesprek om te bekijken wat mogelijk is in deze situatie. Er worden dan tijdelijk bezoekafspraken op maat gemaakt:

 • De bezoekafspraken voor een besmette cliënt en medebewoners die in quarantaine zitten, worden gemaakt in overleg met de gedragsdeskundige, AVG-arts, manager, betrokken verwanten/familie en de cliënt (waar mogelijk).
 • De gedragsdeskundige initieert dit gesprek. 
 • Bij dilemma’s is het advies van de gedragsdeskundige en de AVG-arts doorslaggevend.
 • In het gesprek over bezoekafspraken op maat worden over de volgende gesprekspunten afspraken gemaakt:
 • Beperking aantal vaste bezoekers.
 • Beperking in frequentie, tijden en duur van bezoek.
 • Afspraak over dragen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Afweging sociaal emotioneel welzijn en fysieke gezondheid van de cliënt
 • Afweging fysieke gezondheid voor medewerkers.  
 • Bespreken risico’s van het bezoeken voor de gezondheid van de verwanten.
 • Bij (vermoeden van) besmetting op de groep waar de cliënt woont, vindt bezoek echter altijd buiten plaats of op de eigen kamer
  • De bezoekers houden zich te allen tijde aan de voorschriften die ook gelden voor personeel, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Amerpoort verstrekt de noodzakelijke PBM.
  • Amerpoort blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en zal het gesprek aangaan met de bezoeker als de veiligheid in het geding lijkt te komen.
  • Verwanten moeten de manager van de locatie informeren als er binnen 48 uur na bezoek of logeren klachten ontstaan die kunnen wijzen op corona.

Logeren van cliënten bij verwanten 

 • Cliënten mogen normaal gesproken logeren bij belangrijke mensen voor de cliënt. Wie dat zijn, wordt afgesproken in de driehoek (cliënt, verwant, begeleider). 
 • Als de cliënt of de mensen bij wie er gelogeerd wordt verschijnselen van corona krijgen, vragen we hen om zich te laten testen. De cliënt blijft bij voorkeur in de logeersituatie, omdat iedereen daar thuis zal moeten blijven en omdat het voor de cliënt prettiger is dan de situatie op de locatie waar medewerkers zo nodig met gebruik van PBM de cliënt moeten benaderen. Als de testuitslag negatief is, kan de cliënt terug naar Amerpoort. 
 • Indien er sprake is van een positieve besmetting overlegt de manager met de verwanten waar de cliënt verzorgd wordt. Als dit op het logeeradres is, maken de gedragsdeskundige en AVG-arts afspraken over de uitvoering. 
 •  Logeren bij een vast logeeradres waarbij de bewoners van dit adres in quarantaine of isolatie zijn, is niet mogelijk. 
 • Logeren van anderen op een locatie van Amerpoort of bij een cliënt thuis is in overleg mogelijk als iedereen zich aan de afgesproken maatregelen houdt. 

Met deze handreiking van de VGN en toelichting hierop van Amerpoort, kunnen we elkaar op een fijne en verantwoorde manier blijven ontmoeten. Bij Amerpoort of bij verwanten thuis. Samen voor een goed leven.