Cliënten- en verwantenportaal gaat live op alle woonparken

21 september 2020

Het is zover! In november gaat het cliënten- en verwantenportaal voor alle vier de woonparken live.

Alle wettelijke vertegenwoordigers van niet wilsbekwame bewoners van Nieuwenoord, Christophorus, Kwatrijn, Hoenderberg en Vosseveld krijgen via dit portaal inzage in het dossier van hun kind, broer of zus. Amerpoort is nog aan het onderzoeken welk portaal voor heel Amerpoort (dus ook voor de wilsbekwame cliënten) geschikt zal zijn.

Dagelijks reilen en zeilen

In mei en juni hebben een paar teams samen met verwanten meegedaan met een pilot. Dit is goed verlopen, waardoor Amerpoort dus nu de verwanten van niet wilsbekwame cliënten van de woonparken toegang kan gaan geven. In een enquête na afloop gaven verwanten aan het portaal gebruikersvriendelijk te vinden. Ze vinden dat inzage in PlanCare hen sneller inzicht geeft in het dagelijks reilen en zeilen van hun verwant, zonder dat ze daar een begeleider voor hoeven 'lastig te vallen'. Dat ervaren ze als een belangrijke meerwaarde. 30% kijkt dagelijks in het portaal. Een groot deel van de begeleiders geeft aan bewuster te rapporteren door meer te letten op inhoud en formulering.

Meer informatie

In oktober krijgt u meer informatie hoe ook u inzage krijgt via het portaal. Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur een mail naar clienten-verwantenportaal@amerpoort.nl