Wijkgerichte dagbesteding moet zichzelf opnieuw uitvinden

03 juli 2020

De laatste jaren doen steeds meer mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding midden in de maatschappij. Dat is in de anderhalvemetersamenleving moeilijker te realiseren.

In de woningen en de kindercentra van Amerpoort begint het gewone leven na de coronacrisis van dit voorjaar weer langzaam vorm te krijgen. Bij de wijkgerichte dagbesteding ligt dat anders. Want hoe doe je dat, dagbesteding op anderhalve meter? 

In de afgelopen jaren is de dagbesteding voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking omgebouwd naar wijkgerichte dagbesteding. Teams van cliënten werken bijvoorbeeld in de horeca, in zorgcentra, scholen of  bedrijfsverzamelgebouwen, midden in de maatschappij. Die vorm slaat aan; iets meer dan de helft van de cliënten van wijkgerichte dagbesteding komt inmiddels van buiten Amerpoort. “Veel meer dan we hadden gedacht,” vertelt Maarten van de Giessen, manager dagbesteding. Deze cliënten wonen thuis, in particuliere initiatieven of bij collega-organisaties van Amerpoort. 

Deur dicht

Nu de dagbesteding weer langzaam open gaat, krijgt deze groep voorrang. Want zij hebben veelal thuis gezeten in de afgelopen maanden. Minister de Jonge meldde in de persconferentie dat alle cliënten vanaf 15 juni weer een vorm van dagbesteding moeten krijgen. Het stelt de teams van dagbesteding voor een puzzel. Juist locaties voor wijkgerichte dagbesteding houden de deur nog even dicht voor de cliënten, omdat ze gebonden zijn aan een maximum aantal bezoekers in het gebouw of nog te druk zijn met hun eigen opstartfase. En dus kunnen de cliënten nu even niet naar haarcosmeticafabrikant Keune, niet naar MBO Amersfoort, niet naar grand café De Lindenhof. Heel begrijpelijk, maar wel jammer, vindt Maarten. “Dit heeft echt gevolgen voor de emancipatie van mensen met een beperking.” 

Creatieve oplossingen

Wel zoeken teams naar creatieve oplossingen met bezoeken aan huis, oplossingen op maat, online uitdagingen en dagbesteding in woningen. Ook kijken ze naar mogelijkheden om meer ruimte te huren. Want anderhalve meter afstand houden kost ruimte. In de Elleboog, bijvoorbeeld, is beneden nu plek voor 8 tot 10 cliënten in plaats van 24 tot 30. En die anderhalvemeterregel is pas van de baan als er een coronavaccin of geneesmiddel is.

Maarten: “We moeten nieuwe vormen van dagbesteding opzetten, en heel snel. Het is heel jammer voor alles wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd met de wijkgerichte dagbesteding. Het kost de teams organisatiekracht om hier creatief mee om te gaan. Maar het geeft ook energie.”