Handreiking hoe om te gaan met vakanties van cliënten

30 juni 2020

Zo veilig mogelijk reizen en thuiskomen

Nu de vakantieperiode aanbreekt, komen er veel vragen van cliënten en hun familie of zij op vakantie kunnen gaan. Dat is zeker mogelijk. De situatie in Nederland is onder controle. We weten goed welke maatregelen hier gelden. Dat weten we niet altijd als het over andere landen gaat, ook al heeft de overheid een aantal landen in Europa aangegeven als veilig vakantieland. 

We horen graag wanneer cliënten naar het buitenland gaan. Dan kunnen we met familie, cliënt, manager en gedragsdeskundige in gesprek gaan hierover. Bijvoorbeeld hoe de cliënt met zijn of haar vaste contactpersoon en/of familie zo veilig mogelijk reist en weer gezond thuiskomt.

Algemene uitgangspunten:

  1. Als de cliënt met de vaste contactpersonen/familie op vakantie wil, is dat mogelijk. We raden wel aan om met elkaar - clienten/vaste contactpersonen en begeleiding - te bespreken of de cliënt zich kan houden aan de 1,5 meter afstand tot anderen, eventueel met hulp. Daarin houden we rekening met de plaatselijke maatregelen. In sommige landen moeten mensen bijvoorbeeld mondkapjes dragen. Raadpleeg bij twijfel de manager, de gedragsdeskundige en de arts.
     
  2. Wij raden het nadrukkelijk af dat een cliënt met een groep op vakantie gaat die bestaat uit mede-reisgenoten en vrijwilligers uit verschillende huishoudens/instellingen. Dat vergroot het risico op besmetting omdat afstand houden in deze situatie vaak niet mogelijk is. Het gevolg daarvan kan zijn dat personen in de groep besmet raken. Daardoor kan het virus zich verspreiden over meerdere organisaties met kwetsbare personen. Als deze situatie zich voordoet, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de manager, gedragsdeskundige en de arts hoe ermee om te gaan. Bekijk samen wat wel en niet mogelijk is, dat zal maatwerk zijn.  
     
  3. Wij volgen de richtlijnen van de overheid: www.nederlandwereldwijd.nl. Op die site staat in welke landen mensen wél of géén vakantie kunnen houden. Overleg bij vliegreizen of als er twijfels zijn over het risico van een besmetting, altijd met de manager, gedragsdeskundige en de arts.

Let op: uiteraard geldt dat wanneer de cliënt tijdens of na de vakantie klachten heeft die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus, hij of zij volgens de richtlijnen getest wordt. De cliënt wacht zo mogelijk bij de familie (reisgenoten) thuis de test af voordat hij/zij weer in de groep kan komen wonen. Afhankelijk van de uitslag wordt deze periode verlengd.