Verwanten in Coronatijd. Vertrouwen IN en vertrouwen OP

25 mei 2020

Open brief van de Centrale Cliënten Raad deelraad verwanten

Beste verwanten, familieleden of bezoekers van cliënten van Amerpoort.

We zitten in een moeilijke afstandelijke tijd met de nodige beperkingen. Naar onze dierbaren bij Amerpoort is er nog grotere afstand. Voor velen beperkt tot telefonisch of video contact of raambezoek, maar vaak zelfs minder of geen contact om cliënten niet van streek te brengen. Bij velen van ons ontstaat de angst of ze ons nog herkennen en willen zien.

De afgelopen maanden was er sprake van enorme beperkingen. Verwanten staan grotendeels buiten spel in de zorg voor onze kinderen, broers, zussen e.d. We moesten vertrouwen hebben IN de begeleiders die moesten voorkomen dat het virus ook in Amerpoort toesloeg. Voor de begeleiders valt dit ook niet mee. Het geeft extra druk. Zij vormen de verbinding met de 'buitenwereld' en kunnen besmetting overbrengen. Door de maatregelen zijn de gevolgen van het COVID-19 virus binnen Amerpoort laag gebleven. Hulde aan de medewerkers. Helaas zijn er een aantal besmettingen voorgekomen en voor twee cliënten is dat zelfs fataal geworden. Wij leven mee met de familieleden van deze overledenen.

Ik kan me goed voorstellen dat we angstig zijn voor de gevolgen van een corona besmetting. Als ik zelf moet denken aan de verschijnselen waar je nu veel over leest en hoort, tot ziekenhuis opnamen of ic-behandeling, houd je je hart vast voor onze familieleden waarvoor dit vaak moeilijk te begrijpen valt. 

Voorlopig zijn we nog niet van het virus af. Vele deskundigen waarschuwen voor een tweede golf nu diverse maatregelen worden verruimd. Door het verruimen van maatregelen komt er ook weer zicht op het herstel van beter contact met de cliënten. Er moet meer evenwicht komen tussen het medisch en sociaal-emotionele welzijn.

Uiterlijk 15 juni moet er een plan zijn voor iedere client hoe deze weer bezoek kan ontvangen en uiterlijk 1 juli moet het meenemen en overnachten thuis weer mogelijk zijn. Amerpoort is nu druk bezig de plannen en maatregelen hiervoor uit te werken. De uiteindelijke afspraken worden met de betrokkenen gemaakt. Er is een klankbordgroep gevormd om het beleid te beoordelen. Ook de CCRV is hierin met 2 personen vertegenwoordigd. Wij kijken daar met verlangen naar uit.

Amerpoort moet nu vertrouwen hebben IN de verwanten. Ook verwanten willen niet dat zij besmetting overbrengen op hun dierbare of naar de woonlocatie. De 1,5 meter afstand is echter in de zorg en contacten met onze kinderen, broers, zussen enz. niet denkbaar en onmogelijk. Extra voorzichtigheid is geboden.

Er moet OP vertrouwd kunnen worden dat wij, de regels voor hygiëne, die inmiddels algemeen bekend zijn, strikt naleven. Ook zullen we als we zelf of onze huisgenoten corona verschijnselen hebben weg moeten blijven. Dit is niet alleen het belang voor de eigen client maar ook voor alle anderen om hem of haar heen.

Zorg dat we dit vertrouwen OP, niet beschamen. We moeten er samen voor zorgen dat we het virus weg houden. In het bijzonder bij Amerpoort maar natuurlijk overal.

Ik wens alle een gezonde toekomst toe.

Met vriendelijke groet,
Arend Tibbe
Voorzitter Centrale Cliënten Raad deelraad verwanten