Bericht van het crisisteam

06 mei 2020

In dit bericht informeer ik u graag over de bezoekregeling en een aantal andere actuele onderwerpen bij Amerpoort.

In dit bericht informeer ik u graag over de bezoekregeling en een aantal andere actuele onderwerpen bij Amerpoort (ook verstuurd als e-mail nieuwsbrief).

Bezoekregeling

Het moet ontzettend zwaar voor u en uw kind, broer of zus zijn om elkaar niet te kunnen ontmoeten in de woning of bij u thuis. Er zijn andere middelen voor contact zoals telefoon en videobellen. Maar dat is natuurlijk heel anders dan elkaar echt in de ogen kijken, elkaar even vastpakken of knuffelen. En in veel gevallen zal uw verwant niet goed begrijpen waarom u elkaar nu niet kunt zien.

Gelukkig heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) de bezoekregeling voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg op 29 april gewijzigd aangepast, met toestemming van het Ministerie van VWS en het RIVM. De gehandicaptenzorg werkt voorzichtig toe naar een verruiming om op termijn toe te werken naar een ‘Ja, tenzij’, zodra de ontwikkelingen rondom het virus dit toelaten. Met ‘Ja, tenzij’ bedoelen we dat bezoek in principe wel kan, behalve wanneer er redenen zijn om dat niet toe te staan. De komende dagen vertelt de manager, gedragsdeskundige of begeleider u wat de bezoekregeling betekent voor uw situatie.

Ouders met kinderen thuis

Ik realiseer me dat het ook ingrijpend is voor de gezinnen waar de kinderen met een verstandelijke beperking thuis wonen. Het heeft een grote impact op velen van u sinds de dagcentra en dagbestedingen dicht zijn. Nu het basisonderwijs voorzichtig weer gaat beginnen, kunnen wij gelukkig ook de eerste stappen zetten om de peuter- en kinderdagcentra bij Amerpoort weer te openen. 

Goede samenwerking

Medewerkers doen er alles aan om ook in deze tijd zo goed mogelijk te zorgen voor uw verwant. Met elkaar zetten zij zich daar elke dag weer voor in. Ik ben blij met hun inzet. Dat geldt zowel voor medewerkers in de zorg als in de ondersteuning. Ook heb ik respect voor de goede samenwerking tussen dagbesteding en wonen nu de dagbesteding feitelijk gesloten is. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij.  

Wat me ook opvalt, is dat ondanks alles, medewerkers mooie en creatieve initiatieven ontwikkelen.

Gelukkig hebben we tot nog toe geen tekort aan personeel gehad.

Centrale cliëntenraad

Wekelijks overleg ik met een vertegenwoordiging van de Centrale Cliëntenraad Verwanten; met Arend Tibbe, Charles Knott en Henk Bakker, die huisarts is geweest en nu actief is op het gebied van de zorg rond het coronavirus. Hij geeft Amerpoort advies over het beleid rond corona. We houden hen op de hoogte van het aantal besmettingen en van maatregelen die we nemen. Ook met de Centrale Cliëntenraad Cliënten overleggen we regelmatig. 

Met de CCR Verwanten hebben we afgesproken dat Amerpoort verwanten ondersteunt om via de app Signal veilig online te communiceren met andere verwanten. U leest er hier meer over (pdf).

Besmettingen

In de afgelopen periode, sinds de uitbraak van het coronavirus, zijn 17 cliënten positief getest,, 13 van hen zijn inmiddels hersteld, 2 zijn nog ziek. Helaas zijn er 2 cliënten overleden. We leven mee met hun medebewoners, begeleiders en familie.

We doen er alles aan om besmettingen te voorkomen. Gelukkig blijft het aantal besmettingen in de gehandicaptenzorg beperkt. Zeker als je dit vergelijkt met de ouderenzorg. Dat is dankzij iedereen die zich aan de richtlijnen houdt, cliënten, medewerkers en u als familieleden.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder medewerkers was in het begin van de coronacrisis hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Inmiddels is het ziekteverzuim gedaald en het neemt nog steeds af. Tot nu toe zijn 9 medewerkers positief besmet geweest. Het is onbekend waar ze die besmettingen hebben opgelopen. Als medewerkers besmet zijn, blijven zij thuis totdat ze beter zijn; dat wil zeggen 24 uur geen klachten meer hebben. 

Samenwerking met Sherpa en in de regio

Ik heb wekelijks overleg met collega’s uit organisaties in onze sector en met ziekenhuizen, ouderenzorg en ambulancezorg om ons beleid op elkaar af te stemmen. We werken goed en plezierig samen met collega’s van Sherpa, onze collega-organisatie in Baarn. Samen hebben wij het Gezondheidscentrum. Daar beschikken wij over goede deskundigheid om medewerkers van goede adviezen te voorzien, zodat zij veilige zorg kunnen leveren, ook in  geval van besmettingen. We beschikken gelukkig over voldoende beschermende middelen en voor medewerkers in de gehandicaptenzorg zijn de testmogelijkheden verruimd. 

Leren

Ik ben ervan overtuigd dat we veel kunnen leren van deze periode. Van hoe we binnen de organisatie nog beter met elkaar kunnen samenwerken. Hoe we sneller dingen kunnen regelen. Hoe we ook in de regio nog beter kunnen afstemmen en samenwerken. Die ervaringen houden we vast en als de coronacrisis voorbij is, kijken we hoe we al die goede ervaringen kunnen blijven gebruiken.

Ik wens u veel sterkte in deze tijd. Jammer genoeg kunnen we elkaar in deze periode niet fysiek ontmoeten. Ik kijk uit naar de tijd waarin we elkaar weer  in levende lijve kunnen zien. 

Mede namens het crisisteam,

Paul Willems
Bestuurder Amerpoor