Wel of niet naar het ziekenhuis? Goed om alvast te bespreken

10 april 2020

Is een opname in het ziekenhuis nog wenselijk? Een moeilijk, maar belangrijk gespreksonderwerp. Het medisch paspoort kan daarbij helpen.

Is het volgens alle betrokkenen nog zinvol dat een cliënt naar de intensive care (IC) gaat? Door het coronavirus is het extra belangrijk om daar vooraf over te praten.

De familie of vertegenwoordigers, de gedragsdeskundige en de huisarts zijn daarbij de belangrijkste gesprekspartners. Als hulpmiddel kunnen zij daarbij het medisch paspoort gebruiken.

Er zijn drie manieren waarop dit proces kan starten:

  1. De (mogelijke) besmetting van een cliënt. De gedragsdeskundige overlegt dan met de huisarts. Is behandelbeleid in de laatste levensfase al eerder besproken? De gedragsdeskundige en/of de huisarts gaan in gesprek met de familie / vertegenwoordigers. 
  2. De huisarts van de cliënt geeft aan dat contact met familie gewenst is. Bij bewoners van Nieuwenoord en Christophorus is dat het Gezondheidscentrum, in de regio is dat de lokale huisarts.
  3. Familie neemt initiatief voor een gesprek. De gedragsdeskundige en de huisarts overleggen vervolgens wie in gesprek gaat: een van beiden, of samen. 

In alle drie de situaties voert de gedragsdeskundige van de cliënt, de regie.

Samen praten ze over de vraag: is opname in het ziekenhuis of op de IC nog een optie? Ook de geestelijk verzorger kan bij zo’n gesprek betrokken zijn. Het is belangrijk om alle afspraken goed vast te leggen. Als de huisarts er niet bij is, zorgt de gedragsdeskundige ervoor dat de huisarts weet wat er uit het gesprek is gekomen. Als er nog veel vragen zijn, dan plannen betrokkenen een nieuwe afspraak met de huisarts of de  arts verstandelijk gehandicapten.

Niet naar het ziekenhuis: vastleggen en informeren

Is het antwoord ‘nee’, dan leggen ze die keuze vast in het dossier. Ook informeren ze in ieder geval de cliënt, familie / vertegenwoordigers, huisarts, coördinerend begeleider, manager, gedragsdeskundige en geestelijke verzorging.

Wel naar het ziekenhuis: medisch paspoort mee

Is een opname in het ziekenhuis en/of op de IC wel een optie? Dan vullen de deelnemers aan het gesprek samen het medisch paspoort in. Daarin staat wat de wensen zijn. Het is geen rechtsgeldig document. Het medisch paspoort wordt opgeslagen in PlanCare. De begeleiders zorgen ervoor dat het medisch paspoort bij een opname met de cliënt meegaat naar het ziekenhuis.