Pilot cliënten- en verwantenportaal gaat van start

28 april 2020

Amerpoort wil cliënten en verwanten graag inzage bieden in hun zorgdossier via een cliënten- en verwantenportaal. In april wilden we van start met een pilot. Maar door de corona-crisis besloten we dit on-hold te zetten. De begeleiders hadden de ruimte nodig om de zorg en begeleiding met alle scherpe maatregelen anders te organiseren. Omdat het portaal een meerwaarde kan hebben ook – of juist – in deze bijzondere tijd, hebben we nu besloten om toch verder te gaan. We gaan vanaf 1 mei beginnen.

Amerpoort wil nu geen verdere vertraging meer. Cliënten en hun familie wachten al heel lang op een portaal waarmee zij zelf inzage kunnen hebben in het zorgdossier. Amerpoort besloot eind vorig jaar in overleg met de CCR om het cliënten- en verwantenportaal van De Heer Software uit te rollen voor in ieder geval familie en cliëntvertegenwoordigers op de vier woonparken Nieuwenoord, Christophorus, Het Kwatrijn en Vosseveld en de locatie De Hoenderberg in Amersfoort.

Pilot
Op  1 mei beginnen we met een pilot op Hoenderberg 25 in Amersfoort en met 2 verwanten van Nieuwenoord. Op 15 mei gaat Het Kwatrijn in Soest en 2 locaties van Christophorus in Bosch en Duin mee doen. Begeleiders krijgen informatie van hun manager. Familie en cliëntvertegenwoordigers krijgen informatie via een brief. De pilot duurt een maand. Daarna nemen we alle leerpunten mee en rollen we het cliënten– en verwantenportaal ook op andere locaties uit. De planning voor de andere locaties is nog niet bekend. Amerpoort wil graag dat dit jaar op alle locaties op de woonparken het cliënt- verwantenportaal is uitgerold.

Portal voor iedereen
Amerpoort is tegelijkertijd op zoek naar een cliënten- en verwantenportaal dat aan alle wensen voldoet en dat aansluit bij PlanCare. We zoeken dus verder naar een toekomstbestendig cliënten- en verwantenportaal waar alle cliënten van Amerpoort blij mee kunnen zijn.

Vragen?
Stuur dan een mail naar clienten-verwantenportaal@amerpoort.nl.