FNV opnieuw in actie op Nieuwenoord

04 maart 2020

Op 3 maart voerde de FNV voor de derde keer actie vanwege een voorgenomen besluit voor het versterken van de samenwerking tussen dagbesteding en wonen op locatie Nieuwenoord in Baarn. Begeleider Jeroen Verhagen sprak Paul Willems toe. Daarna overhandigde FNV-bestuurder Charif Boudhan een petitie met drie eisen: waardeer medewerkers, goede werk-privé balans voor alle medewerkers en tijd voor overdracht op elke locatie. Hij gaf daarbij aan dat de FNV in gesprek wil met Paul Willems.

In gesprek met de FNV
 “Het doet me deugd dat de FNV nu in gaat op mijn uitnodiging met elkaar in gesprek te gaan. Ik herken me in de zorgen van medewerkers en ben me er zeer van bewust dat de zorg zwaarder wordt. Ik ben ook voor goede zorg voor onze clienten en voor een goede balans tussen werk en privé. Geen twijfel mogelijk. Op welke manier we dat vormgeven, daar moeten we het gesprek over voeren”, reageerde Paul Willems. “Ik voel me verantwoordelijk voor álle 2700 medewerkers van Amerpoort.

Toen we hier op 3 december stonden, heb ik gezegd dat mijn primaire gesprekspartners de medewerkers en de ondernemingsraad zijn. Ik heb toen aangegeven dat we dat proces willen doorlopen zoals we dat bij Amerpoort gewend zijn. De ondernemingsraad heeft op een zorgvuldige manier de achterban geraadpleegd. Zij hebben vervolgens, bij hun besluit tot instemming, zeven voorstellen gedaan die bijdragen aan maatwerk voor de invoering van de versterking tussen dagbesteding en wonen. Aandacht voor goede communicatie is daarbij essentieel. Deze voorstellen heb ik overgenomen.

Ik ben met divisiedirecteur Harry Bosma bij teams op bezoek geweest om te luisteren naar de zorgen die medewerkers hebben over de invoering van de 7-uurs-diensten. Een van de zorgen is dat er te weinig tijd is voor een goede overdracht, bij teams dagbesteding en woonteams. Daar moeten we goed naar kijken, het is belangrijk dat we dat goed regelen. En dat we ook we leren van teams binnen Amerpoort waar al geruime tijd cliëntvolgend wordt gewerkt.”