Extra handen voor de zorg

17 maart 2020

De recruiters en het vrijwilligers-coördinatiepunt gaan de planners ondersteunen om de roosters gevuld te krijgen en locaties te ontlasten. 

(Staf) medewerkers die inzetbaar zijn voor (alternatief) werk op de zorglocatie?
Meld je bij werken@amerpoort.nl 

We stellen een groep samen van beschikbare (staf)medewerkers om zorgcontinuiteit te garanderen. Meld je aan bij: werken@amerpoort.nl​. Vermeld in je mail wanneer je beschikbaar bent, welke ervaring je hebt met welke cliëntgroep en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent.

Medewerkers en vrijwilligers die zich willen aanmelden voor hand en spandiensten?
Meld je bij vrijwilligerswerk@amerpoort.nl 

Medewerkers die geen ervaring hebben in de zorg, maar wel willen helpen met de hand-en-spandiensten kunnen dit melden bij het vrijwilligers-coördinatiepunt. 

Vanuit het vrijwilligers-coördinatiepunt wordt de match gemaakt tussen beschikbare medewerkers, vrijwilligers en de hulpvragen van locaties. Er wordt bij iedere hulpvraag de afweging gemaakt of het ten behoeve van de zorgcontinuïteit is. Om zo onnodig besmettingsrisico te vermijden. Medewerkers die willen helpen bij hand- en spandiensten: geef aan wanneer je beschikbaar bent, en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent.

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Daarnaast zorgt minister Bruins (Volksgezondheid) ervoor dat de herregistratie-verplichting voor alle zogeheten artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order worden opgeschort. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen  zich nu niet opnieuw hoeven te registreren. Dit betekent dat verpleegkundigen waarvan de BIG is verlopen na 1 januari 2018 weer mogen werken. En dat we de herregistratieverplichtingen voor nu mogen opschorten. Daarmee is er meer tijd voor onze cliënten.​