Aangepaste bezoekregeling verlengd t/m 19 mei

01 april 2020

Bezoekregel sinds 24 maart: nee, tenzij.

Update donderdag 23 april

VGN werkt aan aanpassing bezoekregeling

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) werkt met leden en stakeholders aan het aanpassen van de bezoekregeling op basis van de landelijke maatregelen. Premier Rutte heeft aangegeven dat voorzichtigheid geboden is om spijt achteraf te voorkomen. Het “nee, tenzij” van de bezoekregeling blijft daarmee ook het uitgangspunt. Wel wordt de regeling geactualiseerd op basis van ervaringen en huidige inzichten. Dit vraagt nog afstemming. De VGN legt de conceptversie ter advisering voor aan het RIVM. De VGN verwacht dat de bezoekregeling er halverwege volgende week is. 

_______________________________

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunt u in principe niet op bezoek komen op locaties van Amerpoort. In bijzondere omstandigheden kunnen we van die regel afwijken. Deze bezoekregeling gold tot 28 april en is nu verlengd tot en met 19 mei. Ook andere maatregelen, zoals sluiting van de dagbesteding, zijn verlengd tot 19 mei.

In welke omstandigheden mag bezoek toch komen?

De manager en de gedragsdeskundige kunnen besluiten dat u als verwant of vrijwilliger toch mag komen, omdat uw bezoek heel belangrijk is voor de cliënt. Bijvoorbeeld omdat u nauw betrokken bent bij de dagelijkse zorg. Of omdat het voor het psychisch of emotioneel welzijn van de cliënt nodig is dat hij of zij contact met u heeft. 

Mag u bij uitzondering toch op bezoek komen? Dan gelden de volgende regels:

  • U heeft geen koorts en bent ook niet verkouden.
  • Per dag 1 bezoeker per cliënt en maximaal 1 uur.
  • Bezoekers blijven op 1,5 meter afstand van cliënten en zorgmedewerkers.
  • Bezoekers wassen hun handen bij binnenkomst én bij vertrek.
  • De dagelijkse bezoeker vermijdt gemeenschappelijke ruimtes. Er is alleen contact in de eigen ruimte. Bezoekers en cliënt kunnen ook buiten afspreken. Bijvoorbeeld om te gaan wandelen met minimale afstand van 1.5 meter.

Bezoek van de cliënt aan u

Voor bezoek van de cliënt aan u gelden dezelfde regels. In principe mag de cliënt niet op bezoek komen. Tenzij de manager en de gedragsdeskundige hebben bepaald dat bezoek zo belangrijk is dat zij een uitzondering maken.

Als cliënten toch zonder toestemming het huis verlaten, dan kunnen de manager, gedragsdeskundige en coördinerend begeleider maatregelen nemen. Een cliënt kan dan bijvoorbeeld alleen nog telefonisch contact hebben met de begeleider. Dat doen we niet om te pesten; we moeten er samen alles aan doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Client ophalen? Let op!

Als u een cliënt die bij Amerpoort woont wil ophalen om voor een periode naar huis te gaan, blijft die cliënt bij u tot de bezoekersregeling is opgeheven. U kunt de cliënt dus niet op elk gewenst moment terugbrengen. 

Ingrijpende maatregelen

We zijn ons ervan bewust hoe ingrijpend de coronacrisis ingrijpt op de kwaliteit van leven. We moeten doen wat nodig is om verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van bewoners, verwanten en medewerkers te beschermen en bevorderen. Ons wacht een zware opgave de komende tijd. We houden dit alleen vol als we het samen doen en oog hebben voor elkaar.

Bezoekregeling van kabinet en zorgorganisaties

Deze bezoekregeling is een uitwerking van overheidsbeleid, in goed overleg met de koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

${video}