Tussen vrijheid en veiligheid: informatie over de Wet zorg en dwang

01 oktober 2020

Wat betekent de nieuwe Wet zorg en dwang voor cliënten van Amerpoort? Lees er meer over in onze folder.

Iedereen heeft recht op vrijheid. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking moet die vrijheid soms worden beperkt. Sinds 1 januari 2020 is dat geregeld in de nieuwe Wet zorg en dwang. 

Informatiefolder

Amerpoort heeft een informatiefolder in begrijpelijke taal gemaakt: Tussen vrijheid en veiligheid. Hierin staat wat de nieuwe Wet zorg en dwang betekent voor cliënten van Amerpoort. Iedereen kan de folder downloaden. Wilt u de informatie liever op papier? U kunt een gratis folder aanvragen door te mailen naar zorgendwang@amerpoort.nl.

Gevolgen

De nieuwe Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die zorg of begeleiding nodig hebben. De wet regelt rechten die gaan over vrijheid en veiligheid. Bijvoorbeeld: mag een begeleider meekijken op de telefoon van een cliënt? Mag Amerpoort zomaar camera’s ophangen? Mag een cliënt tegen zijn wil eten of drinken krijgen toegediend? 

De wet geldt als de zorg wordt gegeven door iemand die wordt betaald voor zijn werk. Bijvoorbeeld een begeleider van Amerpoort. De wet is sinds 1 januari 2020 in werking, maar 2020 is een overgangsjaar. In dat jaar kunnen organisaties hun eigen beleid of procedures aanpassen, zodat ze in 2021 helemaal aan de wet voldoen.