FNV en collega’s in actie: zorgen over maatregel 7 uursdiensten dagbesteding en andere thema’s

05 december 2019

Dinsdag 3 december voerde de FNV en zo'n 60 collega's actie op locatie Nieuwenoord. Aanleiding daarvoor is het voorgenomen besluit van divisie 1 om voor de begroting 2020 de diensten dagbesteding op Nieuwenoord die nu nog langer dan 7 uur duren terug te brengen naar maximaal 7 uur per dag.

Het idee is dat de inzet van medewerkers op die plek is, waar ook de cliënt is. Een dienst op enkel dagbesteding van maximaal 7 uur per dag sluit meer aan op de aanwezigheid van cliënten. Ook sluit die aan op de financiering, die is gebaseerd op maximaal 7 uur dagbesteding per dag. 

Daar waar wonen en dagbesteding op dezelfde locatie plaatsvinden binnen divisie 1 en divisie 2 wordt al langer op deze manier gewerkt. Het lukt daar ook diensten van langer dan 7 uur vorm te geven. Dat kan door de samenwerking tussen woon- en dagbestedingslocaties. Hierdoor is het mogelijk dat de betreffende medewerkers van dagbesteding op Nieuwenoord hun huidige contractomvang behouden. Daarnaast geeft het mensen die werken op wonen meer mogelijkheden voor grotere contracten. 

Door deze voorgenomen maatregel van divisie 1 wordt geen extra beroep gedaan op de andere roosters op wonen of dagbesteding. Verder is er ruimte gevonden om in 2020  een extra FTE in te zetten in de nachtdienst. 

Instemmingsaanvraag OR

Vier begeleiders en een moeder spraken Paul Willems toe. Ze vertelden dat er veel onrust is naar aanleiding van het voorgenomen besluit. Ze vroegen hem de maatregel in te trekken. Paul gaf aan: “Ik heb hierover een instemmingsaanvraag naar de OR gestuurd. Hierin staat dat we deze voorgenomen verandering zorgvuldig willen voorbereiden en de komende maanden met alle betrokken medewerkers een persoonlijk gesprek plannen. Daar nemen we de tijd voor, de voorgenomen nieuwe manier van werken gaat uiterlijk 31 maart 2020 in. Managers van locatie Nieuwenoord hebben hun medewerkers uitgenodigd voor een bijeenkomst om te bespreken wat deze verandering betekent en hoe we dit gezamenlijk oppakken."​

Verder in gesprek

De sprekers uitten ook hun zorgen over andere thema's zoals veiligheid van medewerkers, de werkdruk, de tijd die zij aan administratie moeten besteden die ten koste gaat van de zorg voor cliënten, het tekort aan vaste collega's en de inzet van uitzendkrachten en ZZP'ers. “Ik herken dit en we doen binnen Amerpoort al veel om deze onderwerpen aan te pakken. Ik neem jullie verhalen serieus. De deur staat altijd open bij managers, MT-leden en bij mij om hierover verder in gesprek te gaan", aldus Paul Willems.