Kwaliteitsrapport 2018

03 juni 2019

Wat doet Amerpoort als het gaat om de kwaliteit van zorg?  We werken daar aan op verschillende manieren.

Wat gaat goed en wat kan beter? Daarover gaat het Kwaliteitsrapport van Amerpoort. Met persoonlijke verhalen van Bolu, John, Geert, Anjuli en Hille.

En met informatie over plannen en activiteiten van Amerpoort in 2018 die te maken hebben met kwaliteit van zorg. 

Het Kwaliteitsrapport is geschreven in begrijpelijke taal. Zodat iedereen kan meepraten over kwaliteit en veiligheid.

Bekijk het Kwaliteitsrapport 2018 (pdf-bestand)
 

Leestip

In het Kwaliteitsrapport staat veel informatie. U kunt ook in de inhoudsopgave op pagina 2 kijken wat u interessant vindt. 

En alleen de pagina’s lezen over de onderwerpen die u belangrijk vindt. Hieronder staat meer informatie over de hoofdstukken in het Kwaliteitsrapport.   

Ik

Ik voel me welkom. Dat is een van de waarden van Amerpoort, net als kleurrijk, meedoen, veilig & vertrouwd. Amerpoort ondersteunt cliënten en daagt hen uit. Op welke manier? Dat is voor iedereen anders. 

´Ik´ gaat over gezond leven, eigen ideeën, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding die bij je past.   

Ik en mijn familie

Familieleden zijn voor veel cliënten  belangrijk. Cliënten, familie en begeleiders werken  samen aan een goed leven. Dat betekent dat we goed met elkaar overleggen. We delen ervaringen en zijn nieuwsgierig naar elkaar. 

‘Ik en mijn familie’ gaat over ouders die een woongroep opzetten voor hun kinderen, over samen praten over kwaliteit van zorg, over de inzet van ervaringsdeskundigen en het betrekken van de omgeving van cliënten. 

Ik en mijn begeleiders

Begeleiders zijn verantwoordelijk voor hoe alles loopt op de locatie.  Of begeleiders geven ondersteuning thuis, op school of werk. Teams blijven leren van hun ervaringen. Gedragsdeskundigen hebben een grotere rol gekregen in de samenwerking met cliënten, familie en begeleiders. Ze hebben opgeschreven hoe ze willen werken en waarom.  

‘Ik en mijn begeleiders’ gaat over dialoog en reflectie, over veiligheid en voldoende personeel. 

Ik en Amerpoort

Samen werken aan een goed leven. Dat vraagt om medezeggenschap en om begrijpelijke taal. Zo kunnen cliënten meepraten en meebeslissen over wat er op hun woning gebeurt. Cliënten en familie denken ook mee met de plannen van Amerpoort. Bijvoorbeeld over goede woningen en gebouwen voor dagbesteding. 

‘Ik en Amerpoort’ gaat over medezeggenschap, over teams die steeds zelfstandiger werken en over begrijpelijke taal.

Ik en de samenleving 

Amerpoort werkt graag en vaak samen met andere organisaties. Van ziekenhuis tot MBO, van kinderdagverblijf tot buurtteams. Zo vinden cliënten hun plek midden in de maatschappij. We vinden het ook belangrijk om kennis te delen, bijvoorbeeld over wijs omgaan met internet en sociale media. Het Expertisecentrum van Amerpoort draagt daaraan bij. 

‘Ik en de samenleving’ gaat over het opleiden van studenten, over begeleiding van cliënten thuis of op school en hulp bij opvoeding.