Privacy verklaring Amerpoort

18 februari 2019

Zorgvuldig omgaan met informatie. Dat willen we voor onszelf en voor cliënten. In ons werk delen we vaak informatie over cliënten. Dat is meestal ook vertrouwelijke informatie, over gezondheid, persoonlijk plan of soms een zorgelijke situatie. 

Wij doen er alles aan om gegevens van cliënten, verwanten en sollicitanten zo goed mogelijk te beschermen en zorgen ervoor dat uw gegevens veilig zijn. We houden ons aan de privacywet. Deze wet heet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Hoe gaat Amerpoort om met informatie over cliënten? Welke rechten hebben cliënten,  verwanten en sollicitanten? Waar kunt u terecht met vragen of klachten? Wij leggen het uit in onze privacy verklaring. 

Onze privacy verklaring is voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad van Amerpoort. Medewerkers van EDLoket hebben geholpen om de privacy verklaring in begrijpelijke taal op te stellen. 

U vindt onze privacy verklaringen op www.amerpoort.nl/privacy