"Ze vonden dat we goede vragen hadden"

11 juni 2018

Politiek Den Haag wil graag leren van mensen met een beperking.

Wanneer kom je nou in de Eerste Kamer en kun je praten met de Nationale Ombudsman? Of sta je op de foto met fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks? Tijdens de Prokkelweek: een week vol prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking. Tien cliënten en twee medewerkers van Amerpoort deden donderdag 7 juni mee aan Beleidsprokkels in Den Haag.  

Ontroerd

"Het was een prachtige dag," vertelt Jacqueline Mijnders, coach clientmedezeggenschap bij Amerpoort. "Ik was ontroerd was ik door de verhalen die ik hoorde. Over meedoen en erbij horen, aansluiting vinden bij elkaar en elkaar helpen. Dertig jaar geleden was participeren op deze manier ondenkbaar."

De deelnemers van Amerpoort spraken met mensen van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, Justitie en veiligheid, de Nationale Ombudsman en de Eerste Kamer. Daar kregen ze ook een certificaat uit handen van Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, als dank voor hun Prokkelstage. 

Op een andere manier kijken

"Het was superleuk," vertelt deelnemer Idman Nur, die verschillende beleidsmakers mocht interviewen. "Ze waren heel open en zeiden dat we goede vragen hadden. Wij hopen dat zij nu op een andere manier kijken naar mensen met een beperking. De campagne op televisie om te gaan stemmen is te moeilijk. Het gaat te snel en er zitten moeilijke woorden in. We hebben in Den Haag gepraat over hoe dat anders kan, zodat mensen met een beperking wel gaan stemmen."

 Bestuurder Paul Willems van Amerpoort was bij de uitreiking van de certificaten in de Eerste Kamer. "Het enthousiasme en plezier straalde er van af. Ik ben trots op jullie allemaal!"

Eenvoudig communiceren

De Nationale Ombudsman wilde tijdens de Beleidsprokkel graag weten wat mensen met een beperking ervaren rondom schulden en bewindvoering. "Welke vraag je ook hebt, je mag mij bellen. Als ik je niet kan helpen, vertel ik je wie dat wel kan," benadrukte ombudsman Reinier van Zutphen. Dat klonk ervaringsdeskundige Dennis van Rooyen als muziek in de oren. "Het is heel belangrijk dat de Nationale Ombudsman laagdrempelig is en kan helpen. Wij hebben in Den Haag kunnen benadrukken hoe belangrijk het is om eenvoudig te communiceren. Regelgeving is vaak behoorlijk ingewikkeld."

Het ministerie van Sociale Zaken wilde horen hoe het gaat met werk vinden en begeleiding bij werk. Zo kunnen de ambtenaren het beleid beter afstemmen op de behoefte van mensen met een beperking.

Prokkel Sterrenslag

Zo kwamen verschillende werelden bij elkaar. En dat is precies de bedoeling van deze elfde Prokkelweek. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait. De Prokkelweek ging maandag 4 juni al van start met Prokkel Sterrenslag. Teams van vijf mensen met en vijf mensen zonder beperking gingen samen sporten om geld op te halen voor het fonds Handicap NL (voorheen Fonds Verstandelijk Gehandicapten). De deelnemers van Amerpoort vormden teams met medewerkers van de Volksbank en MEE. 

${carousel}