Portaal te gast bij Amerpoort

27 november 2015

Gezamenlijke opdracht voor woningcorporaties en zorgaanbieders.

​"Toen ik hier vanmorgen op het terrein van Nieuwenoord liep, was ik blij met de bordjes die mij de weg wezen. En ik vroeg me af: hebben wij als medewerkers van Portaal de bordjes wel altijd goed staan voor onze huurders?", zo opede Jolanda Donderwinkel, manager Volkshuisvesting van woningcorporatie Portaal de dag. "Wij zijn hier te gast en vormen wellicht een verstoring voor de mensen die hier wonen. Zou het andersom ook zo kunnen zijn dat wij een verstoring zijn voor mensen met een bijzondere woonvraag? Laten wij daar bij stilstaan."

Zo'n 120 medewerkers van de corporatie waren op donderdag 26 november te gast bij Amerpoort, op locatie Nieuwenoord. Thema was: 'Van bijzondere doelgroepen naar mensen met een bijzondere woonvraag'. Inleiders van Altrecht en Amerpoort schetsten de ontwikkelingen rond en de vraag van cliënten met een psychische en verstandelijke beperking. Een spreker van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) deed dat met betrekking tot vluchtelingen.

In gesprek gaan

Bestuurder Paul Willems verwelkomde de gasten en benadrukte dat woningcorporaties en zorgaanbieders een gezamenlijke opdracht hebben als het gaat om de bijzondere woonvraag: "Heel bijzonder dat jullie in gesprek gaan met medewerkers en cliënten van Amerpoort en van andere zorgaanbieders en ruimte bieden aan het IND. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar kunnen versterken door elkaar te ontmoeten en het gesprek aan te gaan over wat ons beweegt en wat we willen bereiken."

Overgang naar gemeenten

Clustermanager Han Westendorp liet als spreker het publiek kennismaken met wat het betekent om een verstandelijke beperking te hebben. "Vaak wordt vergeten dat een verstandelijke beperking nooit over gaat. Amerpoort heeft steeds minder cliënten met een licht verstandelijke beperking vanwege de overgang naar gemeenten. Portaal krijgt er steeds meer, terwijl die cliënten steeds minder professionele begeleiding krijgen. Bij vragen kunnen jullie terecht bij het wijkteam, dat niet altijd de tijd heeft om daar op in te gaan. Wij hebben Portaal al eens een aanbod gedaan om workshops te organiseren waarbij wij de wijkbeheerders bijscholen op het gebied van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Dat aanbod staat nog steeds."

Workshop

Tijdens de dag gingen medewerkers van Portaal in gesprek met medewerkers van zorgaanbieders en hun cliënten. Daarvoor maakten ze onder meer gebruik van woonkamers van de woningen aan de Molshoop. Peter Hagenaar, ambulant begeleider bij Amerpoort, verzorgde ook een workshop over de woonvraag van cliënten ambulant worden begeleid.

Reacties

We hoorden veel positieve reacties. Een wijkbeheerder: "dit is het leukste podium tot nu toe. Praktisch, tastbaar en herkenbaar." Een sociaal beheerde zeir: "je hoort wel veel van instanties, maar nu hoor je het van de mensen zelf." Een adviseur leefbaarheid: "leuk om heen en weer te lopen over dit terrein en de mensen te zien. En goed dat we het doel van de dag met het eigen team konden bespreken." Tenslotte nog een wijkbeheerder: "wij komen deze mensen dagelijks tegen, goed dat de ogen van collega's hierdoor geopend zijn."

Dank voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het mogelijk maken van deze dag! Bekijk hieronder een foto-impressie van Winand Stut:
${carousel}