Inspirerende Jubileumviering De Open Poort

20 oktober 2015

Een zaal vol cliënten, verwanten en vrijwilligers, een podium met muzikanten en nonnen van het eerste uur aanwezig.

Een zaal vol cliënten, verwanten en vrijwilligers, een podium met muzikanten en nonnen van het eerste uur aanwezig. De jubileumviering van geloofsgemeenschap De Open Poort in het kader van 60 jaar Amerpoort kan beginnen.

Herkenbaarheid 

Geestelijk verzorger Annemieke Kappert benoemt de rijke historie van Amerpoort: “Wij hebben geleerd om samen te vieren en te gedenken, in de eerste plaats leerden we dit van de zusters die 60 jaar geleden op Nieuwenoord begonnen.” Ook eerdere geestelijk verzorgers, muzikanten en leden van de geloofsgemeenschap worden bij name genoemd. Een golf van herkenbaarheid gaat door de zaal. 

De mooie muziek heeft terecht een centrale plek in de viering, daar genieten de bezoekers zichtbaar van. De Open Poort is met recht ook een geloofsgemeenschap, ook in deze jubileumviering wordt samen gebeden voor mensen die zijn overleden maar ook uit volle borst ‘Lang zal ze leven’ gezongen. Cliënten helpen tijdens de dienst ook mee, bijvoorbeeld met het aansteken van kaarsen en het delen van brood.

Feestelijk 

De dienst duurt maar liefst anderhalf uur. Je zou zeggen, een erg lange zit. Maar niets daarvan: er is vooral een rustige, feestelijke sfeer. De dienst wordt actief meebeleefd, meestal met instemming en als het anders is, krijg je het ook te horen. Menig voorganger wenst zich zo’n betrokken gemeenschap! Al met al mogen we terugkijken op een mooie, inspirerende jubileumviering. De bezoekers deden dat ook letterlijk na afloop, er werd gezellig nagepraat onder het genot van koffie en een taartje.

Foto's: José Löhr.  

${carousel}