Huizer-maatjes

Een particulier initiatief van ouders die zelf voor hun kind met verstandelijke beperking deze woonvorm hebben gerealiseerd.

In Huizen hebben ouders van jongeren met een verstandelijke beperking het initiatief genomen om een woonvorm op te zetten. De meeste bewoners komen daadwerkelijk uit Huizen.

In overleg met de gemeente Huizen en de woningcorporatie De Alliantie is de locatie aan de Trekkenweg gevonden. De bouw is afgerond en op 1 september 2021 zijn de 18 appartementen, met bijbehorende huiskamers, in gebruik genomen.

De Huizer-maatjes krijgt ondersteuning vanuit Amerpoort. De leeftijd van de bewoners ligt tussen 18 en 28 jaar. Op dit moment zijn alle plaatsen bezet. U kunt een bewonersprofiel opvragen. Er is nog ruimte voor een plaats op de wachtlijst.

Mailadres: Jacobien Middelkoop, secretariaat van de woongroep: secretariaat@huizer-maatjes.nl

De website van de Huizer-maatjes:  huizer-maatjes.nl.

Routeplanner