Hoenderberg 43

Een huiselijke en rustige locatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de Amersfoortse wijk Vathorst.

Hoenderberg 43 is een huiselijke en rustige locatie voor mensen met een verstandelijke beperking, die vanwege ouderdom of een bijkomende beperking extra zorg nodig hebben. Er is plek voor 8 tot 10 bewoners.

Begeleiding

De begeleiders van Hoenderberg 43 gaan uit van de vraag, de geschiedenis en de emotionele leeftijd van de individuele bewoner en passen daar de begeleidingsstijl op aan. De bewoners gaan als gevolg van veroudering psychisch en/of lichamelijk achteruit. Begeleiders kijken bij iedere bewoner welke mogelijkheden er nog zijn en – zonder dat er sprake is van moeten – welke ontwikkelingen de bewoner mogelijk nog kan maken. Er wordt steeds gekeken welke vaardigheden en bewoners nog hebben en wat zij zelfstandig nog kunnen doen. Het doel is om een veilig en prettig thuis te creëren waar bewoners zichzelf mogen zijn en waar zij zo lang mogelijk zelf redzaam zijn.

Begeleiders zijn agogisch en VIG geschoold. Uiteraard werken de begeleiders daarin samen met andere disciplines zoals muziektherapeut, fysiotherapeut, logopedie en de diëtiste. Er wordt nauw samen gewerkt met de gedragsdeskundige, de regioverpleegkundige en verwanten. We bezoeken de huisarts die een praktijk heeft in de wijk.

Bewoners

Op Hoenderberg 43 gaan de meeste bewoners overdag naar de dagbesteding van de Hoenderberg, en sommigen gaan naar een externe dagbesteding. Bewoners gaan naar dagbesteding zolang zij dit volhouden en leuk vinden. Soms is dagbesteding nodig omdat het, naarmate bewoners ouder worden, moeilijk is om de dagen zelf in te vullen. Er is 1 x per maand een huiskameroverleg met bewoners, waarin zij mee participeren over hun wensen en ideeën. Vanuit het huiskameroverleg is er een samenwerking met de lokale cliëntenraad.

Ligging

De Hoenderberg is een rustig woonhofje in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst. Hoenderberg 43 maakt deel uit van nog 4 woonlocaties en een dagbesteding van Amerpoort in hetzelfde woonhofje, die allemaal gericht zijn op ouderen. Op de Hoenderberg is ook het Leerhuis Hoenderberg, een samenwerking van Amerpoort en MBO Amersfoort. Leerlingen krijgen les op het leerhuis Hoenderberg en brengen hun opgedane kennis direct in de praktijk. De Hoenderberg is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Op 10 minuten fietsen is het grote winkelcentrum en station Vathorst.

Meer weten

Het klantbureau van Amerpoort weet of er plek is bij Hoenderberg 43.

Routeplanner