Peuterbehandelgroep De Korenbloem

Samen sterk voor kinderen met een hulpvraag.

Maak je je als ouder zorgen om je kind? Lijkt de ontwikkeling anders te verlopen dan bij leeftijdsgenootjes of kun je zijn of haar gedrag soms moeilijk begrijpen? Bij peuterbehandelgroep Korenbloem vind je een veilige plek waar je kind plezier heeft en zijn talenten ontwikkelt. Want ieder kind is uniek en heeft recht om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen in zijn eigen tempo.

Voor wie?

Als je merkt dat je peuter zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, wil  je graag dat het zo gewoon mogelijk meedoet. Ook als er bijvoorbeeld sprake is van een taal- of ontwikkelingsachterstand of van een verstandelijke meervoudige beperking. Als jouw kind iets meer aandacht nodig heeft, kan je terecht bij de peuterbehandelgroep Korenbloem in Nijkerk. De groep bestaat uit maximaal 7 kinderen en is vijf dagen in de week open.

Wat bieden we?

Bij de Korenbloem heeft je kind een veilige en levendige speel- en leeromgeving. Ons team van ervaren begeleiders besteedt veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Ze leren spelen, delen en op hun beurt wachten. Ook stimuleren we de cognitieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek en de spraak-taalontwikkeling. Dit gebeurt in individuele en groepsactiviteiten, afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van jouw kind. We ondersteunen alle activiteiten met gebaren, foto’s en/of pictogrammen.

Veel contact met ouders

Als ouder/verzorger heb je dagelijks persoonlijk contact met de begeleiders. Daarnaast stelt de gedragsdeskundige van de Korenbloem samen met jou en de therapeuten en begeleiders een behandelplan op. Elke drie maanden evalueren we het behandelplan en tussentijds stemmen we bevindingen van je kind met elkaar en jou af.

Het team rondom je kind

Op de peuterbehandelgroep ziet je kind bekende gezichten van gespecialiseerde pedagogisch medewerkers. Daarnaast is er een expertiseteam van o.a. een gedragsdeskundige, logopedist, ergotherapeut, muziektherapeut  en kinderfysiotherapeut. Zij zien de kracht van je kind en kijken samen met jou wat de meest passende vervolgstap is.

Meer informatie en aanmelden?

Om in aanmerking te komen voor deze groep heeft je kind een beschikking nodig van het gebiedsteam. Hoe dit in zijn werk gaat kun je navragen bij uw gebiedsteammedewerker van de gemeente. Voor aanmelding kan je contact opnemen met het Klantbureau via 035 - 647 52 52.

Peuterbehandelgroep Korenbloem vind je in het gebouw van Bzzzonder Corlaer, Van Siburgstraat 18 in Nijkerk. Zij kunnen voor en na behandeltijd opvang voor je kind bieden. Heb je interesse? Laat ons dit weten, dan kunnen we de mogelijkheden bekijken.

Heb je verder nog vragen? We horen het graag. Neem contact op met ons via telefoonnummer 06 - 53 686 458

De Korenbloem maakt deel uit van een groter geheel van behandelcentra voor kinderen. Zo werken wij nauw samen met peuterdagentrum Mikado en kinderdagcentrum Onder één Dak, beiden in Amersfoort en onderdeel van Amerpoort.  Daarnaast bieden we ambulante begeleiding en opvoedondersteuning in de vorm van Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) en Thuis ondersteunende zorg (TOZ) en opvoedondersteuning. 

Download de flyer (PDF).

Routeplanner