Dagbestedingsgroepen Eend

Dagbestedinglocatie Eend bestaat uit 3 kleinschalige groepen voor volwassenen met een ernstig meervoudig complexe beperking.

${tabs}

Dagbesteding Eend

Dagbestedingslocatie Eend bestaat uit 3 groepen waar per groep per dagdeel 8 à 9 cliënten dagbesteding krijgen. Niet alle cliënten hebben fulltime dagbesteding.

Eend beschikt naast 3 groepsruimten met eigen badkamer en keuken over een ruime bewegingsruimte en een snoezelruimte. Er is een ruime belevingsgerichte tuin grenzend aan de 3 groepen. Eend is rolstoeltoegankelijk en heeft faciliteiten voor rolstoel-gebonden cliënten.

Eend biedt individuele en groepsgerichte activiteiten, die passen binnen het Persoonlijk Plan van de cliënt. De volgende activiteiten maken structureel deel uit van het dagprogramma: wandelen, zwemmen, bewegen via TMS (TherapeuticMotionSystem), muziek, koken, snoezelen, werken met computers (zoals skypen, gebruik persoonlijke app's).

De inhoud van de activiteiten is vooral gericht op lichaamsgebonden prikkels en ervaringen. Denk aan het stimuleren van de zintuigen op basaal niveau: contact leggen, samenwerken en ontdekken, voelen, proeven, ruiken en dergelijke. Door het geven van persoonlijke aandacht en begeleiding ervaren de cliënten de wereld om hen heen en in relatie tot zichzelf. Zo werken we in kleine reële stappen aan individuele doelstellingen.

Binnen de 3 groepen werken de begeleiders op een eigen manier. Bij Eend 1 ligt het accent op sfeerbeleving, beweging en de balans tussen actie en rust. Bij Eend 2 ligt het accent op sfeerbeleving, communicatie en de balans tussen actie en rust. En bij Eend 3 ligt het accent op contact en communicatie, het bevorderen van de zelfredzaamheid en het stimuleren van de cliënt in het maken van eigen keuzes.

Ligging

Eend is onderdeel van Omnibus en bevindt zich op het bosrijke terrein van locatie Nieuwenoord in Baarn. Op deze locatie kan er gebruik gemaakt worden van faciliteiten als gymzaal, zwembad, winkel en boerderij.

${carousel}

Eend 1

Doelgroep

Eend 1 is een combinatiegroep van jong volwassen en wat oudere volwassenen. Bij de jong volwassenen staat ontwikkeling centraal en bij de oudere volwassenen gaat het meer om de beleving en de reuring om hen heen.

De cliënten hebben een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende problematiek als epilepsie, sondevoeding en motorische beperkingen.

Activiteiten

Binnen Eend 1 wordt het activiteitenprogramma gevormd door alle daagse activiteiten, ontwikkelingsgerichte-en bewegingsactiviteiten waarin de stimulering vooral gericht is op zelfredzaamheid van de cliënten. De cliënten hebben behoefte aan individuele activiteiten maar ook is er aandacht voor groepsactiviteiten.

Naast de vele bewegingsactiviteiten zoals wandelen, fietsen, zwemmen, gymnastiek, boodschappen doen, schommelen, is er ook ruimte voor de meer belevingsgerichte activiteiten, zoals koken, muziek luisteren, film kijken, werken met de iPad .

Begeleidingsstijl

De begeleidingsstijl is uitnodigend, duidelijk en eenduidig, met de nodige humor en een goed contact met de cliënt. Er wordt continu gekeken naar een goede balans tussen het stukje eigen regie nemen en de eventuele begrenzing van de cliënten.

Visie / methodiek

Binnen Eend wordt gewerkt vanuit de Goed Leven visie, waarbij Lichamelijk welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie, en Stimulerende tijdsbesteding, continu op elkaar worden afgestemd en waar voortdurend aandacht voor is. Hiervoor worden diverse methodieken gebruikt.

Eend 2

Doelgroep

Eend 2 is een combinatiegroep van jongeren waarbij ontwikkeling nog de nodige aandacht vraagt en oudere cliënten die genieten van reuring om hen heen. De cliënten hebben een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende problematiek als motorische beperkingen en epilepsie.

Activiteiten

Naast ontwikkelingsgerichte activiteiten is er aandacht voor stimulering in zelfredzaamheid. Huishoudelijke klusjes zijn onderdeel van het dagprogramma. Er wordt gebruik gemaakt van ondersteunende communicatie zoals lichaamsgebonden verwijzers, gebarentaal, foto’s en een spraakcomputer. Cliënten hebben behoefte aan individuele activiteiten maar er is ook aandacht voor groepsgerichte activiteiten. Beweging is een belangrijk onderdeel van het programma; er wordt gewandeld, gefietst, gezwommen en gebruik gemaakt van TMS (Therapeutic Motion Simulation). Naast inspannende activiteiten is er ruimte voor belevingsgerichte activiteiten waar het accent ligt op sfeer en het stimuleren van de zintuigen (kookactiviteiten, beamer, muziek maken etc.). Er wordt ook gewerkt met iPads.

Begeleidingsstijl

De aanwezigheid van steeds meer jongeren zorgt voor een dynamische omgeving waarbij er een continue balans en afstemming nodig is tussen het stukje eigen regie en stimulering en eventuele begrenzing. Naast positiviteit en een gezonde dosis humor vraagt dit in begeleidingsstijl duidelijkheid en eenduidigheid.

Visie / methodiek

Binnen Eend wordt gewerkt vanuit de Goed Leven visie waarbij Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding een continue aandacht en afstemming vragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken.

Eend 3

Doelgroep

Eend 3 is een dagbestedingsgroep met overwegend oudere cliënten. Er zijn meerdere cliënten die part time komen. De sfeer is rustig en het tempo ligt laag. De cliënten hebben een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende problematiek als visusbeperkingen, prikkelgevoeligheid, motorische beperkingen en epilepsie.

Activiteiten

De activiteiten zijn met name gericht op zintuiglijke ervaringen en contact, zoals koken/bakken, beautysalon, BIM (beweging in muziek), muziek en beamer. Beweging is een onderdeel van het programma; er wordt gewandeld, gefietst en gebruik gemaakt van de gymzaal en TMS (Therapeutic Motion Simulation). Cliënten hebben behoefte aan individuele activiteiten maar er is ook aandacht voor groepsgerichte activiteiten. ’s Morgens ligt het accent op betrokkenheid en inspanning en ’s middags op beleving en ontspanning.

Begeleidingsstijl

De begeleidingsstijl is uitnodigend en voorwaarden scheppend. Er wordt gezocht naar een continue balans en afstemming tussen eigen regie, stimulering en eventuele begrenzing. Naast positiviteit en sensitiviteit vraagt dit in de begeleidingsstijl eenduidigheid.

Visie / methodiek

Binnen Eend wordt gewerkt vanuit de Goed Leven visie waarbij Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding een continue aandacht en afstemming vragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken, zoals het signaleringsplan, de contactcirkel en Ervaar het maar.

Routeplanner