Dagbesteding Vosseveld

Dagbestedingslocatie Vosseveld bestaat uit 3 kleinschalige groepen, Muzikant, Kunstenaar en Boswachter, voor jongvolwassenen met een ernstig meervoudige beperking.

Dagbesteding Vosseveld bevindt zich op het terrein van locatie Vosseveld omringt door veel groen met een prachtig wandelpad door het bos.

Uitgangspunten

De dagbesteding op Vosseveld is bedoeld voor de jongvolwassenen met een ernstig meervoudige beperking die op Vosseveld wonen. Het activiteitenaanbod wordt dus zoveel mogelijk passend gemaakt op hun behoefte. In Vosseveld wonen ook mensen met een antroposofische achtergrond. De dagbesteding van Vosseveld is niet antroposofisch, maar probeert wel een zo passend mogelijk klimaat te realiseren, passend bij zowel antroposofische, als niet-antroposofische cliënten.

Uitgangspunten bij de dagbesteding van Vosseveld zijn:

  • Voor het zo goed mogelijk kunnen beleven van en meedoen met activiteiten is het nodig dat iemands lichaam zo comfortabel mogelijk aanvoelt en dat er op het juiste moment een passende alertheid is.
  • Contact en communicatie met de cliënt zijn op een bij hem of haar passende manier.
  • Een deel van de activiteiten is gericht op het beleven van de wereld om hem of haar heen. Dat kan heel dichtbij zijn, maar kan ook gericht zijn op uitbreiden van de belevingswereld en kennis maken met nieuwe activiteiten en omgevingen.
  • We streven naar stimulering en ontwikkeling van de cliënt op diverse gebieden.
  • Passend bij de leeftijd van het volwassen worden, willen we de cliënten ook laten ervaren dat het zinvol kan worden ervaren wat zij doen voor een ander. Dat kan door een product voor een ander te maken, maar ook door positief contact met een ander of door ‘op te treden’ voor een ander.
  • Er wordt zoveel mogelijk materiaal gebruikt dat past bij de kalenderleeftijd en ook wordt materiaal zo mogelijk gebruikt in de daarbij passende situatie.
  • De activiteiten zijn niet het hele jaar hetzelfde, maar kunnen per deel van het jaar wisselend zijn, bijvoorbeeld met het wisselen van de seizoenen, maar ook andere thema’s kunnen aan bod komen.

Muzikant

Op dagbesteding Muzikant wordt er onder andere contact gemaakt door middel van muziek. Dit contact is tussen deelnemers en begeleiders, maar ook stimuleren we de deelnemers in contact met elkaar. In dit contact is er ruimte om iets van jezelf te laten zien.

We streven er naar de buiten wereld naar binnen te halen door regelmatig muzikanten uit te nodigen om muziek te komen maken op Muzikant.

In het dagprogramma zijn voeding, rust, en verzorging terugkomende onderdelen. Daarin zijn een rustige persoonlijke benadering ,de signalen van de jongeren en zorgvuldig omgaan met lichamelijk contact en het gebruik van rituelen, scripts en alertheidsplannen leidend.

Op de Muzikant hangt een warme sfeer en deze sfeer wordt bewaakt door de begeleiders.

Kunstenaar

Op dagbesteding Kunstenaar zijn de activiteiten gericht op het maken en geven van producten. Dit komt tot uiting door middel van koken/bakken of creëren van creatieve producten. Daarnaast is er aandacht voor beweging, muziek en persoonlijke ontwikkeling.

Er is een volwassen benadering en er is ruimte voor de eigen inbreng van de deelnemers.

Op Kunstenaar is aandacht voor de sfeer in en op de groep en deze sfeer wordt bewaakt door de begeleiders. Deelnemers worden met elkaar in verbinding gebracht en vanuit de visie van Vosseveld waarbij cliënt volgend werken centraal staat, wordt gekeken naar mogelijkheden binnen de Muzikant en de Boswachter.

De balans tussen rust en activiteit is belangrijk in het programma waarbij elke individu tot zijn recht komt.

Boswachter

Op dagbesteding Boswachter komt het beleven van de natuur op verschillende manieren terug in de dag. Het liefst zijn de deelnemers buiten maar als dat even niet kan halen we de natuur naar binnen .

De deelnemers op Boswachter hebben behoefte aan beweging, gebruik van zintuigen, activering en uitdaging maar dit wel in een rustige sfeer waaruit vanzelf iets ontstaat.

Het contact met de buitenwereld wordt gelegd door op pad te gaan naar bijvoorbeeld het Paardenkamp, een boerderij of het bos en door mensen uit te nodigen die op Boswachter langskomen met hun huisdieren. De deelnemers zijn individuen met momenten van aandacht voor elkaar. Zij worden betrokken in het verloop van de dag door het hebben van een eigen taak en de begeleiding is erop gericht de mogelijkheden van de deelnemers te ontwikkelen.

Boswachter maakt gebruik van de moestuin en kruidentuin op Vosseveld. Ook zijn we veel te vinden in de belevingstuin.

Ligging

Dagbesteding Vosseveld is onderdeel van locatie Vosseveld, op een beschermd terrein in een woonwijk in Soest. Op loopafstand van de dagbesteding bevinden zich een supermarkt, het paardenkamp en boerderij het Gagelgat. Waar we ook regelmatig een bezoekje brengen. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Google Street View

Bekijk de dagbesteding van Vosseveld op Google Street View:

Routeplanner