Dagbestedingsgroepen Condor

Dagbesteding in kleine groepen voor volwassenen met een ernstig meervoudige beperking.

${tabs}

${carousel}

 

Condor 1

Doelstelling

Condor 1 biedt fulltime dagbesteding aan mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Een aantal cliënten zijn bekend met een autisme spectrumstoornis, moeilijk verstaanbaar gedrag en/of zijn motorisch beperkt.

Het doel van Condor 1 is om een zinvolle invulling van de dag te geven die gericht is op structuur, voorspelbaarheid, ontwikkeling en beweging. 

Condor 1 is een groep met maximaal 9 cliënten. 

Werkwijze

Binnen Condor 1 wordt gewerkt met een vast weekprogramma met terugkerende activiteiten. De activiteiten die worden aangeboden zijn voornamelijk taak- en ontwikkelingsgericht en hebben het doel om vaardigheden in stand te houden en zelfredzaamheid te vergroten. Een aantal voorbeelden van activiteiten zijn; tafelactiviteiten zoals puzzelen, sorteerwerkzaamheden en insteekspellen en cliënten helpen met huishoudelijke taken zoals koffie inschenken, koffiekar opruimen, vaatwasser in- en uitruimen, tafel dekken en afruimen, waszakken en vuilniszakken wegbrengen, papier versnipperen en opruimen.

Op Condor 1 wordt tevens veel aan beweging gedaan zoals wandelen, fietsen, sport en spel, zwemmen en TMS (Therapeutic Motion System) en schommelen.

In de toekomst wordt het activiteitenaanbod uitgebreid met het werken met digitale software.

Begeleidingsstijl

Condor 1 biedt een voorspelbare en herkenbare omgeving, zowel wat betreft het activiteitenaanbod als de structuur in het dag- en weekritme en vertrouwde begeleiders. De benadering is individueel gericht en de cliënten weten d.m.v. een duidelijke koppeling wie die dag hun begeleider is. Met een aantal cliënten wordt gewerkt met pictogrammen of verwijzers. Tevens zijn signaleringsplannen een belangrijke ondersteuning van begeleiding aan cliënten. Begeleiding heeft kennis van medicatie, epilepsie, autisme en is getraind in weerbaarheidstechnieken. 

Locatie

Condor 1 valt onder dagbesteding locatie Condor.

Condor bestaat uit 4 groepen namelijk Condor 1, Condor 2, Condor 3 en Condor 4.

Op Condor 2, 3 en 4 werken we veelal met de doelgroep MVG (moeilijk verstaanbaar gedrag) 

De vier groepen zijn met elkaar verbonden door een lange gang.

Er is een rustruimte aanwezig aan het begin van de gang en tevens grenst er aan de Condor 4 een snoezelruimte. De snoezelruimte is voor algemeen gebruik.

De groepen van Condor hebben een grote gezamenlijke tuin. Hier hebben cliënten de mogelijkheid tot schommelen, voetballen, trampoline springen en spelen in de zandbak. Condor 1 bezit naast de algemene tuin ook over een aparte tuin die grenst aan hun lokaal. Condor is rolstoel toegankelijk.

Condor is onderdeel van de Omnibus en is te vinden in een bosrijk gebied op het terrein van locatie Nieuwenoord in Baarn. Op loopafstand van de dagbesteding locatie bevinden zich een kleine supermarkt, boerderij, zwembad, 2 sportzalen en cultureel centrum.

Condor 2

Doelstelling

Condor 2 is een MVG (moeilijk verstaanbaar gedrag) groep die dagbesteding biedt aan jong volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking met als doel een zinvolle invulling te geven aan de dagindeling van de cliënt.

Iedere cliënt heeft zijn eigen persoonlijke begeleidingsvraag. Met 1 op 1 begeleiding, het werken met cliënten die een koppeling van een begeleider nodig hebben en met behulp van structuur en overzicht creëren we een veilige omgeving. Een aantal cliënten zijn bekend met een autisme spectrumstoornis. De activiteiten zijn gericht op structuur, voorspelbaarheid en ontwikkeling.

Werkwijze

Condor 2 is een ontwikkelingsgerichte groep, er wordt gewerkt met een vast week programma. Dit biedt cliënten vaste, terugkerende activiteiten.

De activiteiten die aangeboden worden staan in het teken van zelfontplooiing, persoonlijke groei en de ontwikkeling van de cliënt. Er wordt altijd gezocht naar een goede balans tussen rust en activiteiten.

Puzzelen, sorteerwerkzaamheden, schoolse activiteiten (rekenen- en taalgerichte activiteiten) TMS (Therapeutic Motion System), schommelen en verschillende insteekspellen behoren tot de dagelijkse activiteiten. Daarnaast gaat

Condor 2 dagelijks fietsen, wandelen of zwemmen en hebben ze 1x per week sport en spel en muziektherapie.

Condor 2 beschikt over een aparte ruimte die we inzetten wanneer een cliënt behoefte heeft aan rust en prikkelverwerking. Deze ruimte wordt alleen door Condor 2 gebruikt.

Begeleidingsstijl

Condor 2 is een MVG-groep. Medewerkers zijn gespecialiseerd in hechtingsproblematiek en problematiek voortvloeiend uit autisme.

Individuele signaleringsplannen zijn een belangrijke houvast binnen Condor 2. Er is veel persoonlijke aandacht aangepast op de behoefte van de cliënt.

Er wordt een voorspelbare en herkenbare omgeving aangeboden, zowel wat betreft het activiteitenaanbod als de structuur in het dag- en weekritme met de vertrouwde begeleiders.

Er wordt gecommuniceerd middels gesproken taal, ondersteunende gebaren, pictoborden en verwijzers.

Begeleiding heeft kennis van gebarentaal, methodiek Tom Gravenstein, epilepsie en medicatie. Begeleiding is getraind in weerbaarheidstechnieken en hebben op individuele cliënten gerichte trainingen van het C.C.E. (centrum voor consultatie en expertise) doorlopen.

Locatie

Condor 2 valt onder dagbesteding locatie Condor.

Condor bestaat uit 4 groepen namelijk Condor 1, Condor 2, Condor 3 en Condor 4.

Op Condor 2, 3 en 4 wordt er veelal met de doelgroep MVG gewerkt. De vier groepen zijn met elkaar verbonden door een lange gang.

Er is een rustruimte aanwezig aan het begin van de gang en tevens grenst er aan de Condor 4 een snoezelruimte. Bieden ruimtes zijn voor algemeen gebruik.

De groepen van Condor hebben een grote gezamenlijke tuin. Hier hebben cliënten de mogelijkheid tot schommelen, voetballen, trampoline springen en spelen in de zandbak. Condor 1 bezit naast de algemene tuin ook over een aparte tuin die grenst aan hun lokaal.

Condor is rolstoel toegankelijk.

Condor is onderdeel van de Omnibus en is te vinden in een bosrijk gebied op het terrein van locatie Nieuwenoord in Baarn. Op loopafstand van de dagbesteding locatie bevinden zich een kleine supermarkt, boerderij, zwembad, 2 sportzalen en cultureel centrum.

Condor 3

Doelstelling

Condor 3 is een MVG (moeilijk verstaanbaar gedrag) groep die dagbesteding biedt aan jong volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking met als doel een zinvolle invulling te geven aan de dagindeling van de cliënt. Een aantal cliënten zijn bekend met een autisme spectrumstoornis.

De activiteiten zijn gericht op structuur, voorspelbaarheid en ontwikkeling.

Werkwijze

Binnen Condor 3 wordt er gewerkt met een vast weekprogramma. Dit biedt de cliënten vaste, terugkerende activiteiten. De activiteiten die aangeboden worden staan in het teken van ontwikkelen, communicatie, bewegingsmogelijkheden/vrijheid en zelfredzaamheid.

Activiteiten die onder andere geboden worden zijn tafelwerkzaamheden zoals puzzelen, sorteerwerkzaamheden en verschillende insteekspellen, zwemmen, wandelen, fietsen, sport en spel, TMS (Therapeutic Motion System) en schommelen.  Daarnaast helpen de cliënten met de dagelijkse huishoudelijke taken.

In de toekomst wordt het activiteitenaanbod uitgebreid met digitale software.

Begeleidingsstijl

Condor 3 is een MVG (moeilijk verstaanbaar gedrag) groep. Condor 3 biedt een voorspelbare en herkenbare omgeving, zowel wat betreft het activiteitenaanbod als de structuur in het dag- en weekritme en vertrouwde begeleiders. De benadering is individueel gericht en de cliënten weten d.m.v. een duidelijke koppeling wie die dag hun begeleider is. Er wordt gebruik gemaakt van fotoverwijzers, gebaren en pictoborden.

Signaleringsplannen zijn een belangrijke houvast binnen Condor 3. Begeleiding heeft kennis van gebarentaal, epilepsie, autisme, medicatie en is getraind in weerbaarheidstechnieken. Er wordt gewerkt met de methodiek de Curve en de contactcirkels van Tom Gravestein.

Locatie

Condor 3 valt onder dagbesteding locatie Condor.

Condor bestaat uit 4 groepen namelijk Condor 1, Condor 2, Condor 3 en Condor 4..

Op Condor 2, 3 en 4 werken ze veelal met de doelgroep MVG. (moeilijk verstaanbaar gedrag)  De vier groepen zijn met elkaar verbonden door een lange gang.

Er is een rustruimte aanwezig aan het begin van de gang en tevens grenst er aan de Condor 4 een snoezelruimte. De snoezelruimte is voor algemeen gebruik.

De groepen van Condor hebben een grote gezamenlijke tuin. Hier hebben cliënten de mogelijkheid tot schommelen, voetballen, trampoline springen en spelen in de zandbak. Condor 1 bezit naast de algemene tuin ook over een aparte tuin die grenst aan hun lokaal.

Condor is rolstoel toegankelijk.

Condor is onderdeel van de Omnibus en is te vinden in een bosrijk gebied op het terrein van locatie Nieuwenoord in Baarn. Op loopafstand van de dagbesteding locatie bevinden zich een kleine supermarkt, boerderij, zwembad, 2 sportzalen en cultureel centrum.

Condor 4

Doelstelling

Condor 4 biedt fulltime dagbesteding aan jong volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking met als doel een bijdrage te leveren aan een rijkere kwaliteit van bestaan.

Cliënten binnen Condor 4 zijn bekend met een autisme spectrum stoornis en MVG (moeilijk verstaanbaar gedrag)

De inhoud van de dagbesteding is gericht op ontwikkeling, beweging, structuur en voorspelbaarheid.

Werkwijze

Er wordt gewerkt met een duidelijk weekprogramma met daarin vaste, terugkerende activiteiten.

De inhoud van de activiteiten is gebaseerd op het stimuleren van de ontwikkeling, communicatie, eigen regie, arbeidsmatige activiteiten, beweging en zelfredzaamheid.

In de toekomst gaan we werken met digitale software.

De activiteiten die geboden worden zijn puzzels, huifwagen rijden, muziek therapie, sorteerwerkzaamheden, ontwikkelingsmateriaal, arbeidsmatige activiteiten, stimuleren van de zelfredzaamheid en huishoudelijke taken.

Qua beweging moet gedacht worden aan: zwemmen, wandelen, schommelen, sport en spel, TMS (Therapeutic Motion System) en fietsen.

Begeleidingsstijl

Condor 4 biedt een voorspelbare en herkenbare omgeving, zowel wat betreft het activiteitenaanbod als de structuur in het dag- en weekritme en vertrouwde begeleiders. De benadering is individueel gericht en de cliënten weten d.m.v. een duidelijke koppeling wie die dag hun begeleider is.

Een aantal cliënten maakt gebruikt van pictoborden , fotoverwijzers of gebaren. Tevens wordt er gewerkt met signaleringsplannen.

De begeleiding heeft kennis van gebarentaal, epilepsie, medicatie, autisme en is getraind in de weerbaarheidstechnieken.

Er wordt gewerkt met de methodiek de Curve en begeleiding is geschoold in MVG.

Locatie

Condor 4 valt onder dagbesteding locatie Condor.

Condor bestaat uit 4 groepen namelijk Condor 1, Condor 2, Condor 3 en Condor 4.

Op Condor 2, 3 en 4 werken ze veelal met de doelgroep MVG (moeilijk verstaanbaar gedrag) 

De vier groepen zijn met elkaar verbonden door een lange gang.

Er is een rustruimte aanwezig aan het begin van de gang en tevens grenst er aan de Condor 4 een snoezelruimte. De snoezelruimte is voor algemeen gebruik.

De groepen van Condor hebben een grote gezamenlijke tuin. Hier hebben cliënten de mogelijkheid tot schommelen, voetballen, trampoline springen en spelen in de zandbak. Condor 1 bezit naast de algemene tuin ook over een aparte tuin die grenst aan hun lokaal. Condor is rolstoel toegankelijk.

Condor is onderdeel van de Omnibus en is te vinden in een bosrijk gebied op het terrein van locatie Nieuwenoord in Baarn. Op loopafstand van de dagbesteding locatie bevinden zich een kleine supermarkt, boerderij, zwembad, 2 sportzalen en cultureel centrum.

Visie

Binnen Condor wordt aangesloten bij de individuele cliënt. Activiteiten zijn met name gericht op ontwikkeling, zelfredzaamheid, beweging en het hebben van invloed/maken van keuzes waarbij er aandacht is voor meedoen in de samenleving. Er is een nauwe samenwerking met het netwerk van de cliënt; samen met begeleiders van de woning/het logeerhuis, verwanten en andere deskundigen wordt gezorgd voor een zo goed mogelijk leven voor de cliënt.

Dit alles gebeurt in een zo voorspelbare mogelijke omgeving die de cliënt veiligheid biedt om zich verder te ontwikkelen.

De vier groepen binnen Condor werken intensief samen. Begeleiders moeten op elkaar kunnen vertrouwen zodat ze elkaar in lastige situaties kunnen ondersteunen.

Routeplanner