Gezonde levensstijl

Amerpoort vindt een gezonde levensstijl van cliënten belangrijk. Ook stimuleren en helpen we begeleiders om zelf aan de slag te gaan met cliënten.

Amerpoort vindt een gezonde levensstijl van cliënten belangrijk. Ook stimuleren en helpen we begeleiders om zelf aan de slag te gaan met cliënten. Bijvoorbeeld met het project GOUD, over gezond ouder worden. 

Meer bewegen 

Bewegingsagogen en psychomotorische therapeuten begeleiden cliënten in meer bewegen. Goed voor de gezondheid én mobiliteit. Naast sporten gaat het dan vaak om het inpassen van meer beweging in het reguliere dagprogramma. 

Daarnaast worden begeleiders gestimuleerd en gefaciliteerd om hier zelf mee aan de slag te gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de 'beweegkist' die is ontwikkeld door de afdeling beweging van Amerpoort. Dit is een kist vol met attributen en een boek met beweeg-ideeën en bijpassende muziek. 

Naast meer bewegen zijn er diverse andere initiatieven op het gebied van een gezonde levensstijl. Zo is vanuit het Expertisecentrum het project GOUD gestart, om heel concreet aan de slag te gaan met gezond eten, ontspanning en voldoende beweging. 

GOUD: gezond ouder worden 

GOUD gaat over Gezond Ouder worden. Gezond eten, actief leven en genoeg ontspannen zijn de sleutels om gezond ouder te worden én lekker in je vel te zitten. Je kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen, dus GOUD is voor alle leeftijden. 

Veel cliënten kunnen wel wat hulp gebruiken om gezond te leven. GOUD helpt begeleiders met tips, apps, hulpmiddelen en coaching om juist op een positieve manier gezond gedrag te stimuleren, de successen te vieren en samen te genieten van de voordelen van een gezonde leefstijl. Ook kan er een GOUD-coach langskomen op een locatie, om samen de stappen door te nemen. 

Op de community GOUD op Mijn Amerpoort (intranet) kunnen begeleiders zelf kijken wat ze nodig hebben. Van lekkere recepten tot het lenen van hulpmiddelen. Voor vragen of meer info, mail naar goud@amerpoort.nl 

Eetteam: consultatieteam voor complexe problemen 

Wanneer er complexe problemen ontstaan met eten en drinken, dan is er een multidisciplinair team beschikbaar om hierbij te helpen: het Eetteam. Vanuit meerdere invalshoeken kijkt dit team naar een oplossing.