'Dit ben ik' methode

Brengt de begeleidingsvraag in beeld.

'Dit ben ik' methode

Welkom bij 'Dit ben ik'

Een juiste afstemming en het ervaren van eigen invloed, vergroten bij mensen met een verstandelijke beperking het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van alle levensgebieden. De ‘Dit ben ik’ methode draagt bij aan die juiste afstemming en het vergoten van eigen invloed.
 

Wat is de 'Dit ben ik' methode?

Bij de 'Dit ben ik' methode wordt er een video met voice-over gemaakt, die de belangrijkste aandachtsgebieden in de begeleiding van de cliënt in beeld brengt. Het geeft een beeld van wie de cliënt is en hoe je als begeleider kunt aansluiten bij wat hij nodig heeft. Bij het maken van de video wordt samengewerkt met familie, begeleiders, therapeuten en gedragsdeskundigen die de cliënt goed kennen. Het bekijken van de video helpt nieuwe begeleiders de begeleidingsvraag van de cliënt te begrijpen. Het helpt hen de dagelijkse begeleiding vorm te geven. Dit geeft zowel de begeleider als de cliënt vertrouwen.

Een ‘Dit ben ik’ video draagt bij aan:
> Een eenduidige begeleiding
> Een gevoel van veiligheid bij de cliënt, doordat hij op een juiste manier wordt begeleid
> Een veilig en vertrouwd gevoel bij begeleiders, omdat zij signalen van cliënten sneller herkennen en hierdoor beter kunnen aansluiten op hun begeleidingsvraag

Bij ‘Dit ben ik’ kun je kiezen uit 3 soorten video’s:
>  'Dit ben ik' video persoonsbeeld
>  'Dit ben ik' video signaleringsplan of alertheidsplan
>  'Dit ben ik' video script
 

Voor wie zijn de video's?

De methode is ontwikkeld voor begeleiders en therapeuten van mensen met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking of met moeilijk verstaanbaar gedrag. Bij het maken van de video’s werken we samen met familie, begeleiders, therapeuten en gedragsdeskundigen die de cliënt goed kennen. Belangrijk hierbij is dat de begeleidingsvraag van de cliënt helder is en duidelijk is welke interventies ‘werken’.

 

Vragen en aanmeldingen

Neem contact op met: Corinna Mocking
Bedenker en ontwikkelaar
E-mail: c.mocking@amerpoort.nl
 

In de pers

Informatiefolder -  'Dit ben ik' methode (pdf-bestand)

Samen gemakkelijker op weg met de 'Dit ben ik' video (Amerzine nr.3 - 2018)

'Mischa wil je een stem bieden, die hij zelf niet heeft' (mijnAmerpoort, september 2018)

'Dit ben ik': portretten in video met voice-over (Carantenet, oktober 2018)

Persoonsbeeld

"Het heeft meer inhoud dan geschreven overdracht. Je ziet mimiek, handelingen en gedragingen die je niet op kunt schrijven."
Moeder van Eva
 

'Dit ben ik' video persoonsbeeld

Deze video brengt in ongeveer 25 minuten in beeld wie de cliënt is en wat hij nodig heeft om zich goed te voelen. In elke video staan 6-8 persoonlijke thema’s centraal die een belangrijke rol spelen in de begeleiding. De video wordt in samenwerking met de familie, begeleiders, therapeuten en gedragsdeskundige van de cliënt gemaakt. Het ‘Dit ben ik’ persoonsbeeld geeft nieuwe begeleiders de kans om de cliënt sneller te leren kennen. De onderstaande video geeft een korte impressie van een 'Dit ben ik' video persoonsbeeld:

Een video persoonsbeeld laten maken... Hoe gaat dat?

AANMELDING
De (coördinerend) begeleider of gedragsdeskundige doet de aanvraag voor het maken van een video-persoonsbeeld.

INTAKEGESPREK
Binnen een week na aanmelding neemt de videomaker telefonisch contact met de aanmelder op. Hij bespreekt de wensen rondom de video, en legt uit hoe het maken van de video in zijn werk gaat. Een afspraak voor het startgesprek wordt gepland en de videomaker stuurt het 'Dit ben ik' informatiepakket toe. De videomaker benadrukt dat akkoord van de manager én ondertekende privacy formulieren nodig is om een video te kunnen maken.

VOORBEREIDING STARTGESPREK
Met behulp van de informatie vanuit het informatiepakket maken de (coördinerend) begeleider en gedragsdeskundige een eerste keuze van thema’s die een belangrijke rol spelen in de begeleiding van de cliënt. De (coördinerend) begeleider betrekt hierbij verwanten van de cliënt en andere begeleiders. Zo kunnen zij ook meedenken in de keuze van de thema's.

STARTGESPREK
Dit gesprek vindt plaats met de (coördinerend) begeleider, de gedragsdeskundige en de videomaker. Het gesprek gaat over de thema's en leidt tot de rode draad in de video. Zij delen belangrijke informatie rondom de begeleidingsvraag van de cliënt en scherpen samen de thema's aan. Ook denken zij na over de situaties waarin de thema's goed in beeld kunnen worden gebracht. Daarop baseren zij de keuze voor de filmmomenten.

VOICE-OVER
De videomaker schrijft op basis van het startgesprek de voice-over tekst. De voice-over tekst is de tekst die ingesproken wordt onder de beelden van de video. De (coördinerend) begeleider en gedragsdeskundige geven hierop voorafgaand aan de filmdag feedback. Ook in deze fase kunnen verwanten en andere begeleiders die de cliënt goed kennen worden betrokken.

FILMDAG
De videomaker komt een dag filmen. Voorafgaand aan het filmen neemt de videomaker de thema's en de daarbij horende filmmomenten met de begeleiders door. Tussentijds stemmen zij af of alle thema's op de juiste wijze vastgelegd zijn. Aan het eind van de dag evalueren zij de dag.

EERSTE MONTAGE
De videomaker maakt een eerste montage. De beschrijving van de thema’s wordt als een  voice-over tekst afgestemd op de thema’s zodat de beelden en tekst op elkaar aansluiten en elkaar versterken. De video van de eerste montage gaat zowel naar de (coördinerend) begeleider als gedragsdeskundige. De (coördinerend) begeleider bekijkt de eerste versie met het team en zo wenselijk ook met de verwanten van de cliënt. Zij sturen hun feedback voorafgaand aan de videobespreking naar de videomaker. 

VIDEO BESPREKING
Dit is een bespreking met de videomaker, de (coördinerend) begeleider en de gedragsdeskundige. Zij bekijken samen de video van de eerste montage en nemen de feedback van de (coördinerend) begeleider, gedragsdeskundige, andere begeleiders en verwanten door. Op basis hiervan maken zij de laatste keuzes over tekst en beeld. De videomaker kan de video nu naar ieders wens afmaken.

DE VIDEO IS KLAAR!
De videomaker deelt de video met de (coördinerend) begeleider en gedragsdeskundige.

Signaleringsplan of alertheidsplan

"GAAF! Helder beeld van wie de cliënt is. Mooi om te zien hoe de woorden die we geven aan stemming en gedrag (maar die niet voor iedereen altijd duidelijk zijn) tot uiting komen in de beelden!"
Nieke Boskemper, Gedragsdeskundige
 

'Dit ben ik' video signaleringsplan of alertheidsplan

Deze video brengt een bestaand signaleringsplan of alertheids- plan in beeld. Nieuwe begeleiders kunnen zo zien hoe de verschillende stemmings- of alertheidsfasen er bij deze cliënt uit zien. De voice-over vertelt hoe begeleiders het beste aan kunnen sluiten bij de begeleidingsvraag van de cliënt in de verschillende fasen. De video wordt in samenwerking met de begeleiders, therapeuten en gedragsdeskundige van de cliënt gemaakt en duurt 10-20 minuten. De onderstaande video geeft een korte impressie van een 'Dit ben ik' video signaleringsplan:

Een video signaleringsplan of alertheidsplan laten maken... Hoe gaat dat?  

AANMELDING
De (coördinerend) begeleider of gedragsdeskundige doet aanvraag voor een video signaleringsplan/alertheidsplan.

INTAKEGESPREK
Binnen een week na de aanvraag neemt de videomaker telefonisch contact met de aanmelder op. Hij bespreekt de wensen rondom de video, en legt uit hoe het maken van de video in zijn werk gaat. De videomaker benadrukt dat toestemming van de manager én de ondertekende privacy formulieren nodig zijn voor het maken van een video. Zodra er een akkoord is van de manager met betrekking tot de kosten én de privacy formulieren zijn ondertekend, maakt de filmmaker een afspraak voor het startgesprek.

VOORBEREIDING STARTGESPREK
De videomaker vraagt de (coördinerend) begeleider het signaleringsplan/alertheidsplan up to date te maken samen met het team en de gedragsdeskundige. De reden hiervoor is dat de video zo een preciezer beeld zal geven van de begeleidingsaanpak en dat er een breder draagvlak ontstaat voor het gebruik van de video. Als het papieren signaleringsplan/alertheidsplan up to date is gemaakt, deelt de gedragsdeskundige deze met de videomaker. Daarnaast gaat de (coördinerend) begeleider op zoek naar bestaand videomateriaal dat gebruikt kan worden en zorgt dat dit materiaal uitgezocht is voor het startgesprek.

STARTGESPREK
Dit gesprek vindt plaats met de (coördinerend) begeleider en de videomaker. Zij bekijken samen of aanwezig beeldmateriaal goed is voor gebruik. Als dit zo is, bepalen zij welke informatie uit het papieren signalerings-/alertheidsplan wordt ingesproken onder de beelden. Zo beperken zij de hoeveelheid informatie en komen tot een duidelijke kern. Als er nog geen beeldmateriaal voorhanden is, spreken zij af of de begeleider zelf beelden maakt of dat de filmmaker een dag(deel) komt filmen.

MONTAGE
Wanneer de videomaker in bezit is van alle beelden start hij met de montage van het video signaleringsplan/alertheidsplan. Voor de voice-over gebruikt hij het papieren signaleringsplan/alertheidsplan, rekening houdend met de kern die hij samen met de begeleider heeft vastgesteld. De tekst uit het plan wordt zo aangepast dat de videobeelden en de tekst op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Wanneer de videomaker tijdens de montage merkt dat hij meer input van het team nodig heeft om de juiste kern te pakken, neemt hij initiatief tot een videobespreking met de (coördinerend) begeleider.

DE VIDEO IS KLAAR!
De videomaker deelt de video met de (coördinerend) begeleider. 

Script

"Fantastisch, hierdoor heeft een begeleider een beeld van wie de client is, wat hij kan en aankan. Wat hij nodig heeft en hoe je hem door de dag helpt."
Brünhilde van Eck, begeleider MVG
 

'Dit ben ik' video script

Deze video brengt een bestaand handelingsscript in beeld en laat de begeleiding zien in een dagelijks terugkerende situatie. De video zorgt ervoor dat begeleiders deze situaties op dezelfde manier aanbieden, passend bij de behoeften van de cliënt. Het maakt begeleiders voorspelbaar, waardoor de cliënt makkelijker aansluit en eigen invloed ervaart. De video wordt in samenwerking met de begeleiders van de cliënt gemaakt en duurt maximaal 7 minuten. De onderstaande video geeft een korte impressie van een 'Dit ben ik' video script.

Een video script laten maken... Hoe gaat dat? 

AANMELDING
De (coördinerend) begeleider of gedragsdeskundige doet aanvraag voor een video script.

INTAKEGESPREK
Binnen een week na aanmelding neemt de videomaker telefonisch contact met de aanmelder op. Hij bespreekt de wensen rondom de video, en legt uit hoe het maken van de video in zijn werk gaat. Zodra er een akkoord is van de manager met betrekking tot de kosten én de privacy formulieren zijn ondertekend, maakt de filmmaker een afspraak voor de filmdag. De videomaker vraagt de (coördinerend) begeleider en gedragsdeskundigen het papieren script met het team up to date te maken. De reden hiervoor is dat de video zo een preciezer beeld zal geven van de begeleidingsaanpak en dat er een breder draagvlak ontstaat voor het gebruik van de video. Als het papieren script up to date is gemaakt, deelt de gedragsdeskundige deze met de videomaker.

VOORBEREIDING FILMDAG
De coördinerend begeleider en gedragsdeskundige maken het papieren script met het team up to date en de (coördinerend) begeleider stuurt het op aan de videomaker.

FILMDAG
Voorafgaand aan het filmen nemen de videomaker en de (coördinerend) begeleider samen het script door. Na het filmen nemen de (coördinerend) begeleider en de maker de tijd om na te bespreken, zodat de videomaker met alle benodigde informatie aan de slag kan gaan met het maken van de video.

MONTAGE
De videomaker monteert de video met voice-over. Voor de voice-over gebruikt hij het papieren script. Hij past hij de tekst uit het script zo aan dat de videobeelden en de tekst op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

DE VIDEO IS KLAAR!
De videomaker deelt de video met de (coördinerend) begeleider.