'Dit ben ik'

Brengt de begeleidingsvraag in beeld.

'Dit ben ik'

Welkom bij 'Dit ben ik'

Ieder mens heeft behoefte om begrepen te worden en eigen invloed te ervaren. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt dit snel onder druk te staan. Onder andere door onvoldoende afstemming op tempo en communicatieve vaardigheden.
Een juiste afstemming en het ervaren van eigen invloed, vergroot het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van alle levensgebieden. Bij het maken van de 'Dit ben ik' video’s gaan we uit van deze basisbehoefte en brengen we dit duidelijk in beeld.

Corinna Mocking
Bedenker en ontwikkelaar

         &

Wieneke Penninga 
Gedragsdeskundige en ontwikkelaar

Wat is 'Dit ben ik'?

'Dit ben ik' is een methode om, met behulp van videobeelden met voice-over, het gedrag van een cliënt met een verstandelijke beperking inzichtelijk te maken. Op deze wijze wordt het voor 'nieuwe' begeleiders eenvoudiger om het gedrag van de cliënt te begrijpen en hier effectief mee om te gaan. Hierdoor kunnen zij gemakkelijker samen op weg. Uit het dagelijks leven weten we allemaal dat samen op weg gaan makkelijker gaat als je iemand wat beter kent, en zijn kleine en grote signalen makkelijker begrijpt.

Afhankelijk van de vraag kan de keuze worden gemaakt uit 3 producten of een combinatie daarvan:
>  'Dit ben ik' video persoonsbeeld
>  'Dit ben ik' video signaleringsplan of alertheidsplan
>  'Dit ben ik' video script

Voor wie zijn de video's?

De methode is ontwikkeld voor begeleiders van mensen met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking of met moeilijk verstaanbaar gedrag. Bij het maken van de video’s werken we samen met familie, begeleiders en gedragsdeskundige die de cliënt goed kennen. Belangrijk hierbij is dat de begeleidingsvraag van de cliënt helder is en duidelijk is welke interventies ‘werken’.

Onderzoek en effect

Er loopt een onderzoek naar de effecten van het gebruik van 'Dit ben ik' video persoonsbeeld bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Effecten op cliënten en op (nieuwe) begeleiders. De eerste resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar van 2019 verwacht.

In de pers

Samen gemakkelijker op weg met de 'Dit ben ik' video (Amerzine nr.3 - 2018)

'Mischa wil je een stem bieden, die hij zelf niet heeft' (mijnAmerpoort, september 2018)

'Dit ben ik': portretten in video met voice-over (Carantenet, oktober 2018)

Persoonsbeeld

"Het heeft meer inhoud dan geschreven overdracht. Je ziet mimiek, handelingen en gedragingen die je niet op kunt schrijven."
Moeder van Eva

'Dit ben ik' video persoonsbeeld

Deze video brengt in beeld wie de cliënt is en wat hij nodig heeft om zich goed te voelen. In elke video staan 10 persoonlijke thema’s centraal die een belangrijke rol spelen in de begeleiding. Verwanten, begeleiders en gedragsdeskundige van de cliënt zijn betrokken bij de ontwikkeling van de video. Het 'Dit ben ik' video persoonsbeeld geeft nieuwe begeleiders de kans om de cliënt sneller te leren kennen en gemakkelijker samen op weg te gaan. De video duurt ongeveer 25 minuten. De onderstaande video geeft een korte impressie van een 'Dit ben ik' video persoonsbeeld:

Een video persoonsbeeld laten maken... Hoe gaat dat?

AANMELDING
De (coördinerend) begeleider vult het aanmeldformulier in en stuurt dit op.

INTAKEGESPREK
Binnen een week na aanmelding neemt de videomaker telefonisch contact met de aanmelder op. Hij bespreekt de wensen rondom de video, en legt uit hoe het maken van de video in zijn werk gaat. Een afspraak voor het startgesprek wordt gepland en de videomaker stuurt het 'Dit ben ik' informatiepakket toe.

VOORBEREIDING STARTGESPREK
Met behulp van de informatie vanuit het informatiepakket maken de (coördinerend) begeleider en gedragsdeskundige een eerste keuze van thema’s die een belangrijke rol spelen in de begeleiding van de cliënt. De (coördinerend) begeleider betrekt hierbij verwanten van de cliënt en andere begeleiders. Zo kunnen zij ook meedenken in de keuze van de thema's.

STARTGESPREK
Dit gesprek vindt plaats met de (coördinerend) begeleider, de gedragsdeskundige en de videomaker. Het gesprek gaat over de thema's en leidt tot de rode draad in de video. Zij delen belangrijke informatie rondom de begeleidingsvraag van de cliënt en scherpen samen de thema's aan. Ook denken zij na over de situaties waarin de thema's goed in beeld kunnen worden gebracht. Daarop baseren zij de keuze voor de filmmomenten.

VOICE-OVER
De videomaker schrijft op basis van het startgesprek de voice-over tekst. De voice-over tekst is de tekst die ingesproken wordt onder de beelden van de video. De (coördinerend) begeleider en gedragsdeskundige geven hierop voorafgaand aan de filmdag feedback. Ook in deze fase kunnen verwanten en ander begeleiders die de cliënt goed kennen worden betrokken.

FILMDAG
De videomaker komt een dag filmen. Voorafgaand aan het filmen neemt de videomaker de 10 thema's en de daarbij horende filmmomenten met de begeleiders door. Tussentijds stemmen zij af of alle thema's op de juiste wijze vastgelegd zijn. Aan het eind van de dag evalueren zij de dag.

EERSTE MONTAGE
De videomaker maakt een eerste montage. De voice-over tekst die eerder geschreven is wordt aangepast, zodat de beelden en de tekst op elkaar aansluiten en elkaar versterken. De video van de eerste montage gaat zowel naar de (coördinerend) begeleider als gedragsdeskundige. Zij sturen hun feedback voorafgaand aan de videobespreking naar de videomaker. 

VIDEO BESPREKING
Dit is een bespreking met de videomaker, de (coördinerend) begeleider en de gedragsdeskundige. Zij bekijken samen de video van de eerste montage en nemen de feedback van de (coördinerend) begeleider en de gedragsdeskundige door. Op basis hiervan maken zij de laatste keuzes over tekst en beeld. De videomaker kan de video nu naar ieders wens afmaken.

DE VIDEO IS KLAAR!
De videomaker deelt de video via One-drive met de (coördinerend) begeleider en gedragsdeskundige. 

Onderzoek en effect

Er loopt een onderzoek naar de effecten van het gebruik van 'Dit ben ik' video persoonsbeeld bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Effecten op cliënten en op (nieuwe) begeleiders. 

Signaleringsplan of alertheidsplan

"GAAF! Helder beeld van wie de cliënt is. Mooi om te zien hoe de woorden die we geven aan stemming en gedrag (maar die niet voor iedereen altijd duidelijk zijn) tot uiting komen in de beelden!"
Nieke Boskemper, Gedragsdeskundige

'Dit ben ik' video signaleringsplan of alertheidsplan

Deze video brengt een bestaand signaleringsplan of alertheidsplan in beeld. Nieuwe begeleiders kunnen zo zien hoe de verschillende stemmings- of alertheidsfasen er bij deze cliënt uit zien. De voice-over vertelt hoe begeleiders het beste aan kunnen sluiten bij de begeleidingsvraag van de cliënt in de verschillende fasen. De video wordt in samenwerking met de begeleiders van de cliënt ontwikkeld en duurt 10 minuten. De onderstaande video geeft een korte impressie van een 'Dit ben ik' video signaleringsplan:

Een video signaleringsplan of alertheidsplan laten maken... Hoe gaat dat?  

AANMELDING
De (coördinerend) begeleider vult het aanmeldformulier in en stuurt dit op.

INTAKEGESPREK
Binnen een week na aanmelding neemt de videomaker telefonisch contact met de aanmelder op. Hij bespreekt de wensen rondom de video, en legt uit hoe het maken van de video in zijn werk gaat. Een afspraak voor de videobespreking wordt gepland.

VOORBEREIDING VIDEOBESPREKING
De (coördinerend) begeleider deelt het papieren signaleringsplan of alertheidsplan met de videomaker en gaat op zoek naar bestaand videomateriaal dat gebruikt kan worden. Wanneer er nog geen videomateriaal aanwezig is, gaat de (coördinerend) begeleider aan de slag om de verschillende stemmings- of alertheidsfasen van de cliënt te filmen.

VIDEOBESPREKING
Dit gesprek vindt plaats met de (coördinerend) begeleider en de videomaker. Samen bekijken zij de video opnames en nemen het papieren signaleringsplan of alertheidsplan door.

MONTAGE
De videomaker monteert de video met voice-over. Voor de voice-over gebruikt hij het papieren signaleringsplan of alertheidsplan. Hij past hij de tekst uit het plan zo aan dat de videobeelden en de tekst op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

DE VIDEO IS KLAAR!
De videomaker deelt de video via One-drive met de (coördinerend) begeleider. 

Script

"Fantastisch, hierdoor heeft een begeleider een beeld van wie de client is, wat hij kan en aankan. Wat hij nodig heeft en hoe je hem door de dag helpt."
Brünhilde van Eck, begeleider MVG
 

'Dit ben ik' video script

Deze video brengt een bestaand handelingsscript in beeld en laat de begeleiding zien in een dagelijks terugkerende situatie. De video zorgt ervoor dat begeleiders deze situaties op dezelfde manier aanbieden, passend bij de behoeften van de cliënt. Het maakt begeleiders voorspelbaar, waardoor de cliënt makkelijker aansluit en eigen invloed ervaart. In dit product worden beeldvorming en instructie direct met elkaar verbonden. De video wordt in samenwerking met de begeleiders van de cliënt ontwikkeld en duurt maximaal 7 minuten. De onderstaande video geeft een korte impressie van een 'Dit ben ik' video script.

Een video script laten maken... Hoe gaat dat? 

AANMELDING
De (coördinerend) begeleider vult het aanmeldformulier in en stuurt dit op.

INTAKEGESPREK
Binnen een week na aanmelding neemt de videomaker telefonisch contact met de aanmelder op. Hij bespreekt de wensen rondom de video, en legt uit hoe het maken van de video in zijn werk gaat. Een afspraak voor de filmdag wordt gepland en de (coördinerend) begeleider stuurt het bestaande papieren script aan de videomaker.

FILMDAG
Voorafgaand aan het filmen nemen de videomaker en de (coördinerend) begeleider samen het script door. Na het filmen nemen de (coördinerend) begeleider en de maker de tijd om na te bespreken, zodat de videomaker met allen benodigde informatie aan de slag kan gaan met het maken van de video.

MONTAGE
De videomaker monteert de video met voice-over. Voor de voice-over gebruikt hij het papieren script. Hij past hij de tekst uit het script zo aan dat de videobeelden en de tekst op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

DE VIDEO IS KLAAR!
De videomaker deelt de video via One-drive met de betrokken begeleider. 

Contact

Vragen en aanmeldingen

Neem contact op met:

Corinna Mocking
Bedenker en ontwikkelaar

E-mail: c.mocking@amerpoort.nl