Informatiebijeenkomst Tussen vrijheid en veiligheid uitgesteld

Iedereen heeft recht op vrijheid. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking moet die vrijheid soms worden beperkt. Sinds 1 januari 2020 is dat geregeld in de nieuwe Wet zorg en dwang. De geplande informatiebijeenkomst daarover op dinsdag 21 april 2020 is uitgesteld.

Gevolgen

De nieuwe Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die zorg of begeleiding nodig hebben. De wet regelt rechten die gaan over vrijheid en veiligheid. Bijvoorbeeld: mag een begeleider meekijken op de telefoon van een cliënt? Mag Amerpoort zomaar camera’s ophangen? Mag een cliënt tegen zijn wil eten of drinken krijgen toegediend? 

De wet geldt als de zorg wordt gegeven door iemand die wordt betaald voor zijn werk. Bijvoorbeeld een begeleider van Amerpoort. De wet is sinds 1 januari 2020 in werking, maar 2020 is een overgangsjaar. In dat jaar kunnen organisaties hun eigen beleid of procedures aanpassen, zodat ze in 2121 helemaal aan de wet voldoen.

Folder

Wat betekent de Wet zorg en dwang voor cliënten van Amerpoort?
Dat leest u in de folder Tussen vrijheid en veiligheid

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route