Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Handvatten voor het signaleren en behandelen van psychiatrische problematiek.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Psychiatrische klachten worden door zorgverleners vaak niet herkend. Weet u welke signalen wijzen op een psychose, verslaving of stemmingsstoornis? En bij welke behandeling is uw cliënt met psychiatrische problematiek gebaat? 

Herken de signalen van psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!

Tijdens de zesde editie van het congres gaan deskundige sprekers in op onder meer onderstaande vragen:

 • Hoe bouwt u medicatie af? Wat zijn de gevolgen voor het gedrag?
 • Wat kunt u doen om psychotische symptomen van uw cliënten te verminderen?
 • Welke signalen wijzen op een stemmings- of angststoornis?
 • Hoe gaat u het gesprek aan bij vermoedens van verslaving?
   

Psychofarmaca

AnnePauline Cohen, psychiater bij Amerpoort en Sherpa en Elian van Rooijen, gedragsdeskundige Amerpoort spreken om 10:15 uur over het project 'Zinnig en zuinig met psychofarmaca'.

 • Wat zijn de resultaten van het project Zinnig en Zuinig met psychofarmaca?
 • Wanneer is het wel en wanneer is het niet zinvol om medicatie voor te schrijven?
 • Afbouw medicatie – een  multidisciplinaire aanpak
 • Hoe bouwt u medicatie af? Hoe registreert u de effecten en wat zijn de gevolgen voor het gedrag?
 • Jaarlijkse medicatie-evaluatie - wiens verantwoordelijkheid en hoe pakt u dat aan?
 • Bespreking casuïstiek
   

 Voor diverse beroepsgroepen is accreditatie toegekend.
Meer informatie, programma en aanmelden op:
www.medilex.nl/congressen/vbpsychiatrie/congres

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route