Hoe realiseer ik mijn droom en hoe houden we ons ouderinitiatief in stand?

Najaarssymposium op zaterdag 28 oktober 2017.

Uitnodiging Najaarssymposium zaterdag 28 oktober 2017

Hoe realiseer ik mijn droom en hoe houden we ons ouderinitiatief in stand?

Op zaterdagochtend 28 oktober tussen 9:30 en 12:30 uur is dit het centrale thema. Het sympsium vindt plaats in Cultureel Centrum Amerpoort in Baarn. Deelname is kosteloos na aanmelding vooraf.

De organisatie is in handen van Amerpoort en stichting Mijn Eigen Thuis. Het symposium is bedoeld voor ouders die het initiatief hebben genomen om een levensloopbestendig woon/zorginitiatief te realiseren voor hun kinderen met een beperking, zowel voor starters als voor bestaande initiatieven. Ook vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders en professionele ondersteuners van wooninitiatieven zijn welkom. Voor hen een unieke kans om met de doelgroep in discussie te gaan.

Ieder ouderinitiatief begint met een droom van ouders en initiatiefnemers die het beste voor hun kind willen. De vraag ‘Hoe houd ik die droom levend?’ stelt ouders voor een aantal dilemma’s:

  • Als wij ouder worden en onze bijdrage verandert of stopt, wie pakt onze taken dan op?
  • Wie is straks verantwoordelijk voor de kinderen als wij er niet meer zijn? Kinderen worden ouder waardoor hun zorgvraag misschien zwaarder wordt.
  • Wat gebeurt er als de bewonersgroep in de loop ter tijd verandert, bijvoorbeeld door vertrek of moverlijden?

De maatschappij verandert en het denken over zorg ook. Deze dilemma’s vragen om passende antwoorden voor de de toekomst om de droom levend te houden.

In het programma is aandacht voor het verleden, de situatie op dit moment en de toekomst.
Drs. Ineke Smidt begeleidt het programma als dagvoorzitter. Tussen de programma-onderdelen door

is het steeds mogelijk om vragen te stellen aan de inleiders. Voor zover reeds bekend (Prinsjesdag en nieuwe regering) zullen interessante en relevante ontwikkelingen in het programma worden meegenomen. Het programma ziet er als volgt uit:

Programma

09:30 Inloop en ontvangst
10:00 Ineke Smidt, WoonMere - Opening dagvoorzitter
10:15 Natascha Spanbroek, Flevoloft - Van droom naar werkelijkheid
10:30 Wim Kos ASVZ / Carante groep - Historische perspectief
10:55 Hans van der Knijff, Per Saldo - Het speelveld, hoe ziet het er uit in Nederland
11:15 Woonvoorziening Dubbelklik -Transitie naar de toekomst
11:35 Alfons Klarenbeek, Amerpoort - Dilemma’s en mogelijke oplossingen
12:00 Open Space - Speeddaten met de inleiders

Aansluitend kunt u naar eigen keuze deelnemen aan de lunch; hiervoor wordt een lunchpakket beschikbaar gesteld voor een eigen bijdrage van € 6,75.

U kunt zich aanmelden bij www.mijneigenthuis.eu onder de knop “symposium”. Stuur ons uw voor- en achternaam, evt. organisatie, uw mailadres en telefoonnummer.

De inleiders

Natascha Spanbroek studeerde Fysische Geografie aan de VU Amsterdam. Op dit moment is zij Beleidsadviseur afval en grondstoffen en circulaire economie bij de gemeente Amsterdam. Natascha is ook voorzitter van Flevoloft, een startend ouderinitiatief in Flevoland. Haar jongste zoon is lichamelijk beperkt en maakt gebruik van een rolstoel. Samen hebben we de stap leren maken van ja- maar; het is niet zoals je hadden verwacht en dat is een probleem, naar ja-en; het is, zoals het is. Door de feiten volledig te accepteren, dus volmondig ‘ja’ te zeggen tegen de realiteit (de handicap) ontstaan nieuwe mogelijkheden. Natscha vertelt over haar droom en hoe die wordt gerealiseerd.

Ineke Smidt studeerde geneeskunde aan de VU te Amsterdam en is oud wethouder Participatie, Zorg en Inkomen te Almere. Huidige functies: voorzitter bestuur WoonMere, voorzitter Stichting Mondiale Tuberculose bestrijding, voorzitter Hospice Almere, voorzitter RvT Doendersdreef zorg, lid RvC Amstelland Zorg. Ambassadeur Taskforce LP GGZ, adviseur en toezichthouder in Sociaal domein. Ineke zal als dagvoorzitter optreden en de discusssie tussen zaal en sprekers leiden. Ineke is zeer betrokken bij de deoelgroep.

Wim Kos studeerde Orthopedagogiek aan de VU Amsterdam en post academische opleidingen bij IBO, Nijenrode en Avicenna. Wim kos is voorzitter van de Carantegroep en voorzitter Raad van bestuur van ASVZ. Wim gaat in op het ontstaan van ouderinitiatieven, vanuit de wens van ouders goed voor hun kinderen te willen zorgen. Vele zorgorganisaties zijn ooit ontstaan uit particulier initiatief en vanuit levensbeschouwelijke stromingen waarbij het wel degelijk mogelijk bleek om het eigene van een woonzorginitiatief te behouden en toch mee te gaan met de tijd.

Hans van der Knijff heeft 19 jaar een functie vervuld bij KPN en is vanaf 1999 betrokken bij Per Saldo als voorlichter en adviseur stakeholders. Hans informeert de deelnemers over kengetallen: de spreiding van wooninitiatieven in Nederland, waar ze zich bevinden, hoe lang ze al bestaan, trends en financieringsvormen: in welke wereld leven we en hoe komt die er mogelijk uit te zien?

Dubbelklik is uitgenodigd als een ouderinitiatief dat reeds in de transitie naar de toekomst verkeert.

Alfons Klarenbeek van Amerpoort is beleids- & projectmedewerker bij de stichting Amerpoort.
Hij ondersteunt en coördineert vanuit de zorgaanbieder vele nieuwe initiatieven. Als geen ander kan hij de dilemma’s schetsen waar ouders tegen aan lopen, de spanning tussen het individu en de groep, de keuze tussen homogeniteit of heterogeniteit, de betrokkenheid versus het “moeten” loslaten, de praktische realiteit van de financiering en zaken als medezeggenschap en voorbereidingen op de toekomst.


De stichting Mijn Eigen Thuis helpt ouders die plannen hebben om levensloopbestendige woon/zorginitiatieven te realiseren voor hun kinderen met een beperking. De stichting doet dit door het bieden van kosteloos advies door ervaringsdeskundigen en het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage aan nieuwe ouderinitiatieven om daarmee professionele hulp in te kunnen kopen.
 

STICHTING MIJN EIGEN THUIS, Sportmark 77, 1355 KE Almere. www.mijneigenthuis.eu

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route