Themadag: Een goed leven met LACCS

De Expertiselijn EVMB nodigt Amerpoort begeleiders, familie en betrokkenen uit voor een inspirerende en informatieve dag in het Cultureel Centrum in Baarn.

Plenaire lezing door gastspreker Marc Wijnen

Marc Wijnen is theatermaker, gastspreker en bovenal vader van 3 kinderen. In 1998 werd zijn eerste zoon geboren, Jasper. Met een meervoudige handicap. Mark neemt zijn ervaring als vader en het professionele pad dat hij later gekozen heeft, mee in zijn werk. Daarbij gaat hij gevoelige thema's rond mantelzorg niet uit de weg. In deze lezing vertelt hij over zijn beginjaren als vader en de worsteling met professionals. Ook komt aan bod hoe hij zijn houding veranderde en wat hem daarbij hielp.

11 workshops over LACCS-thema’s

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor mensen met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking (EVMB) geeft Amerpoort hieraan vorm vanuit het LACCS-programma. LACCS is een afkorting voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Er is sprake van een goed leven als het op al deze vijf gebieden goed voor elkaar is. De Expertiselijn EVMB stimuleert het werken met LACCS en ondersteunt daarin medewerkers en familie.

Op 17 mei kunt u twee workshops volgen over een LACCS-thema. Bekijk verderop op deze pagina de beschrijvingen van de 11 workshops waar u uit kunt kiezen.

Locatie
Cultureel Centrum – Grandcafé Nieuwenoord
locatie Nieuwenoord, Muzeplein 105, 3744 PP te Baarn

De workshops worden gegeven in verschillende ruimtes op woonpark Nieuwenoord. In het programma is daarom rekening gehouden met een korte looptijd tussen de workshops door.

Aanmelden
Aanmelden kon t/m maandag 9 mei 2022.

Meer informatie: expertiselijnevmb@amerpoort.nl

Download de uitnodiging en het programma (pdf-bestand)

---------------------

Programma

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen deze dag bij te wonen bieden we het programma deze dag 2 keer aan.

Middagprogramma
12.00 - 12.30 uur: inloop met broodjes
12.30 - 12.45 uur: opening door gedragsdeskundige Margreet Hogenkamp
12.45 - 13.45 uur: plenaire lezing ‘Ode aan Jasper’ door gastspreker Marc Wijnen
13.45 - 14.00 uur: pauze
14.15 - 15.00 uur: workshopronde 1
15.15 - 16.00 uur: workshopronde 2

Avondprogramma
16.15 - 16.30 uur: inloop
16.30 - 16.45 uur: opening door gedragsdeskundige Margreet Hogenkamp
16.45 - 17.45 uur: plenaire lezing ‘Ode aan Jasper’ door gastspreker Marc Wijnen 
17.45 - 18.30 uur: avondmaaltijd
18.45 - 19.30 uur: workshopronde 1
19.45 - 20.30 uur: workshopronde
20.30 - 21:00 uur: borrel
----------------------------------------------

Uitleg over de workshops

1. Lichamelijk welzijn: lekker slapen
Veel mensen met EVMB blijken slecht te slapen. Slaap heeft invloed op de dag en andersom. In deze workshop staan we stil bij wat van belang is voor een gezonde slaap en wat een goede slaap hygiëne is.  Na afloop heb je concrete tips om mee aan de slag te gaan. 

Door Margreet Hogenkamp, gedragsdeskundige consultatieteam slaap Amerpoort

2. Lichamelijk welzijn: ritmische massage
In deze workshop komen de volgende vragen aan bod: Wat is ritmische massage? Wat maakt de ritmische massage anders dan de klassieke massage? Wat doet de massage ? Wanneer geven we ritmische massage?Maar vooral gaan we het zelf ervaren door  met elkaar enkele massage handgrepen te oefenen. We gaan oa de handen bij elkaar masseren, de schouders en bovenrug. Daarnaast zal er nog gesproken worden over de oliën. 

Door Karel Remkes, fysiotherapeut Amerpoort. Geeft sinds 1985 fysiotherapie en ritmische massage aan verstandelijk beperkte mensen

3. Alertheid: aansluiten en stimuleren
Iedereen heeft behoefte aan mensen om zich heen die zien hoe het met je gaat en hier gepast op reageren. Een arm om je heen bij verdriet, kalmeren bij stress, maar ook samen blijdschap vieren. Bij mensen met een ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking (EVMB) kan dit soms lastig zijn om in te schatten. Dit komt onder andere doordat signalen van spanning, blijdschap of verdriet subtiel en moeilijk te herkennen kunnen zijn. Hoe weten we hoe we moeten reageren, als we niet goed kunnen zien hoe iemand zich voelt? We hebben daarom een hulpmiddel ontwikkeld voor ouders en begeleiders; de checklist Aansluiten & Stimuleren. Deze checklist zorgt ervoor dat heel concreet gedrag wordt waargenomen, wat helpt om signalen van spanning en emotie te signaleren. Ouders en begeleiders krijgen daarnaast handreikingen vanuit de checklist hoe je kunt reageren bij bepaalde mate van spanning. 

Om te weten of de checklist echt helpt om beter bij mensen met EVMB aan te sluiten en hen te stimuleren, vindt een onderzoek plaats. Vanuit Amerpoort hebben 20 cliënten en begeleiders meegedaan aan dit onderzoek. Inmiddels is er ook een App ontwikkeld van de checklist, zodat u de checklist altijd bij de hand kunt hebben! De checklist is dus nog volop in ontwikkeling. We wisselen daarom graag met u van gedachte over de toepassing ervan. Samen komen we verder! In deze workshop geven we uitleg over de checklist en gaan we deze ook gebruiken. We zijn benieuwd of het u ook kan helpen! Alvast geïnteresseerd in de checklist? Bekijk ons filmpje

Door Tanja Dodeman, onderzoeker project ‘Aansluiten & Stimuleren’ bij de vrije universiteit Amsterdam

4. Contact: inschakelen
Mee mogen doen, actief deelnemer zijn van je eigen leven én dat van anderen, weg van de zijlijn, dat maakt je tot volwaardig mens. Om verschillende redenen lukt het ons niet altijd om mensen met een meervoudige beperking echt in te schakelen. Hoe kunnen wij – zorgverleners-  mensen met een meervoudige beperking veel meer inschakelen in hun eigen leven, én zorgen dat ook ouders ingeschakeld blijven wanneer hun kind uit huis gaat? Daar gaan we het over hebben.

Door Lot de Swart. Ik ben een gepassioneerd orthopedagoog voor mensen met een meervoudige beperking en ik maak mensen enthousiast om door beperkingen heen te  kijken en kwaliteiten en mogelijkheden te benutten in ons werk met mensen met een ernstig meervoudige beperking.

5. Contact: beleven van betekenisvolle interactiemomenten tussen mensen met ZEV(M)B en hun begeleider
Wieneke Penninga (gedragsdeskundige Amerpoort) daagt je tijdens deze workshop uit om na te denken over wat voor jou een interactiemoment met een persoon met een zeer ernstige verstandelijke (meervoudige) beperking betekenisvol maakt. Zij doet dit aan de hand van (voorlopige) resultaten van de eerste studie uit haar promotieonderzoek. In deze studie heeft zij begeleiders geïnterviewd over wat voor hen zo’n betekenisvol interactiemoment karakteriseert. Het promotieonderzoek vindt plaats in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke beperking (Tilburg University). Als promotoren zijn betrokken prof. dr. Petri Embregts en prof. dr. Hedwig van Bakel (beiden: Tilburg University) en als copromotor dr. Lex Hendriks (Tilburg University en Radboud Universiteit).

6. Contact: Werken aan veerkracht
Kan jij ook wel wat meer veerkracht gebruiken? Veerkracht om beter om te gaan met lastige situaties en om te herstellen van stressvolle momenten! In deze workshop vertel ik je meer over hoe je je veerkracht kan vergroten en dus stressbestendiger kan worden. Ik laat je zien en ervaren, met behulp van techniek, dat emoties effect hebben op je hartritme. En dat jij door middel van je ademhaling invloed hebt op je hartritme. Als je zorg draagt voor een kind met EVMB dan weet jij als geen ander dat deze kinderen heel gevoelig kunnen zijn voor jouw emoties, dus hoe fijn zou `t zijn als je je sensitiviteit voor jouw eigen stresssignalen kunt vergroten zodat je jezelf kunt kalmeren in tijden van spanning en stress.  In deze workshop maak je kennis met een paar oefeningen uit de hartcoherentietraining die ik geef aan zorgprofessionals en ouders van kinderen met een kind met een verstandelijke beperking. 

Door Annemiek Grijpma, gezondheidszorgpsycholoog bij Canzo.

7. Communicatie: ondersteunende communicatie bij EVMB
De ontwikkelingen op het gebied van ondersteunende communicatie volgen zich in rap tempo op en inzichten veranderen. Nu was er al een ruime keuze aan communicatie middelen en deze wordt alleen maar groter. Van ogenschijnlijk eenvoudige non-tech systemen met voorwerpen of afbeeldingen tot geavanceerde high-tech systemen, zoals spraakcomputers met oogbesturing. In deze workshops gaan we in op verschillende vormen van ondersteunende communicatie en hoe je tot het best passende middel voor jou, je kind, broer, zus of cliënt komt. Het ene middel is niet per definitie beter dan het andere. Wat belangrijk is is dat het middel past bij jouw niveau en mogelijkheden. 

Door Pieternel Welles en Sylvia Fontein, logopedisten Amerpoort.

8. Communicatie: 'Dit ben ik' (alleen in het middagprogramma)
In deze workshop maakt u kennis met ‘Dit ben ik’, een methode die met behulp van videobeelden met voice-over de begeleidingsvraag van een cliënt met een verstandelijke beperking in beeld brengt. Hierdoor kunnen cliënt en ‘nieuwe’ begeleiders gemakkelijker samen op weg. De methode is ontwikkeld voor begeleiders van mensen met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking of met moeilijk verstaanbaar gedrag. Bij het maken van de video’s werken we samen met familie, begeleiders en gedragsdeskundige. Tijdens de workshop ontdekt u meer over de methode en gaan we graag met u in gesprek over wat ‘Dit ben ik’ kan bijdragen voor mensen met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking of moeilijk verstaanbaar gedrag, hun begeleiders en hun familie. 

Door Corinna Mocking, bedenker en ontwikkelaar 'Dit ben ik' methode.

9. Communicatie: 'Ode aan Jasper' - stel je vraag aan een 'lastige ouder' (alleen voor medewerkers)
Mark Wijnen verzorgt een workshop speciaal voor medewerkers, als vervolg op de plenaire lezing 'Ode aan Jasper'. Deze workshop stelt medewerkers in staat om vragen te stellen aan een 'lastige vader'. Vragen die je in de dagelijkse routine niet zo snel zou durven stellen, mogen hier juist niet ontbreken….

10. Stimulerende tijdsbesteding: echt meedoen
“Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen. Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving.” Bron: Ergotherapie Nederland. Als ergotherapeuten van KDC De Blauwe Vogel zijn wij steeds op zoek naar manieren om de kinderen te laten participeren bij dagelijkse activiteiten en spel. Voor veel kinderen op het KDC geldt dat zij geen goede handfunctie hebben, maar wat lukt er wel? Graag nemen we jullie mee in een van onze favoriete activiteiten; koken! Samen met de kinderen (cliënten) een gerecht bereiden op een manier waarbij ze echt zelf mee kunnen doen en invloed hebben. Naast de handfunctie is koken ook ontzettend leuk voor alle zintuigen. Een hulpje in de keuken die voor jou de aardappels schilt, het kan! Wil je het zelf ervaren? Schrijf je dan in voor deze leuke workshop! 

Door Martine Lubberding en Linda Westendorp, ergotherapeuten KDC De Blauwe Vogel

11. Stimulerende tijdsbesteding: muziekmethode ZOEM (alleen in het middagprogramma)
ZOEM is een muziekmethode ontwikkeld voor iedereen die werkt met kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Muziek is vaak een goede ingang voor contact. Muziek maakt het mogelijk elkaar als gelijken te ontmoeten en elkaar te raken. Muziek biedt mogelijkheden voor beleving, voor ontdekken van iets nieuws en voor ontwikkeling of leren. Hoe prettig is het als je naar je eigen voorkeursmuziek kan luisteren en je eigen playlist hebt? Het is ook fijn als je kennis kan maken met andere muziekstijlen en andere muziekinstrumenten dan de meest gangbare. Of dat je hebt kunnen luisteren naar concerten of live muziek. Wanneer de groepen meer met muziek willen doen dan biedt ZOEM houvast en inspiratie. ZOEM bestaat uit verschillende onderdelen:

  • een lessenserie
  • een muziekvragenlijst
  • een observatie-instrument
  • een muziekplan

Op dagbestedingsgroepen van Blauwe Vogel en Vosseveld wordt de ZOEM-methode ingezet. De dagbesteding heeft een ZOEM-box met instrumenten die bij de ZOEM methode horen. Van verschillende groepen zijn er een aantal begeleiders getraind om de ZOEM-methode uit te voeren. Die training wordt gegeven door een GZ-psycholoog in samenwerking met een muziektherapeut. 

Door Annelies Kraaij, muziektherapeut en begeleider Amerpoort.