Informatie- en inspiratieavond informele zorg

Er zijn diverse vormen van (pleeg)zorg voor kinderen. Van steungezin tot fulltime pleeggezin en alles wat hier tussenin zit. En ongetwijfeld ken je mensen om je heen die eenzaam zijn, maar weet je niet hoe je daadwerkelijk kunt helpen. 

Om informatie te geven organiseert Stichting Present Soest (Homies en gezelschapstrajecten), samen met De Rading Pleegzorg, Timon, Youké, en de gezinshuizen van Amerpoort en Yura, een informatie- en inspiratieavond informele zorg op dinsdag 25 januari a.s.   

Wanneer je weleens nadenkt over wat je zou kunnen betekenen voor een kind of volwassene in je omgeving, bent je welkom op de informatie- en inspiratie-avond. Op deze avond is er informatie over Homies, een laagdrempelige ondersteuning van gezinnen met stress, maar ook over de diverse vormen van pleegzorg, zoals tijdelijke pleegzorg, weekendpleegzorg etc. De coördinator van gezelschapstrajecten in Soest is eveneens aanwezig. ​

Geen expert 

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over pleegzorg, initiatieven in de buurt om kinderen en ouders te ondersteunen, en eenzame volwassenen uit hun isolatie te halen. Dat pleegouderschap, gezinsondersteuner zijn of een luisterend oor bieden alleen is weggelegd voor (opvoedings)experts, is een misverstand. ​

Gesprek 

Tijdens de informatieavond wordt een korte presentatie gehouden. Daarna is er gelegenheid om samen met een medewerker van genoemde organisaties in gesprek te gaan over de mogelijkheden die er zijn. Ook zijn er “homies” en pleegouders aanwezig die graag vertellen over hun ervaringen. 

Aanmelden

De avond begint om 19.45 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur, en wordt gehouden in de Plantage, Smitsweg 311, Soest. Aanmelden is in verband met de regelgeving rond corona verplicht en kan via onze website www.presentsoest.nl. Wanneer de bijeenkomst niet kan doorgaan in verband met de dan geldende coronamaatregelen organiseren wij de avond online.

Voor meer informatie kun je bellen met stichting Present Soest, Marijke de Jongste, 06-28220277​​