Ambulante zorg

Ambulante zorg is ondersteuning thuis, voor mensen die in hun eigen huis of bij hun ouders wonen.

Mensen die moeilijk lerend zijn en het lastig vinden om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving, kunnen thuis ondersteuning krijgen van Amerpoort. Deze ambulante zorg en ondersteuning wordt gegeven aan mensen die in hun eigen koop- of huurhuis of nog bij hun ouders wonen. Wanneer begeleiding niet door wijk- of buurtteam kan worden gegeven, kan Amerpoort meer specialistische begeleiding bieden. 

Ambulante ondersteuning

De ondersteuning van Amerpoort is gericht op het (her)vinden en (her)nemen van de regie. En daarmee op het ontwikkelen en waarborgen van de vaardigheden die nodig zijn om het eigen leven goed te organiseren. Ook het (her)vinden van steun in het eigen netwerk speelt hierbij een belangrijke rol.

Ambulante begeleiding kan bijvoorbeeld nodig zijn bij problemen in de persoonlijke en financiële huishouding, in de vrienden- en familiekring of bij het vinden en behouden van werk. Bijkomend kan er sprake zijn van problemen als gevolg van gebruik van verslavende middelen of van psychiatrische problematiek.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route