Diagnostiek en behandeling (CDB)

Diagnostiek, begeleiding en behandeling voor mensen met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking.

Het Centrum voor diagnostiek en behandeling (CDB) biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling aan mensen met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking. Om de juiste hulp of ondersteuning te kunnen bieden, is het noodzakelijk een goed beeld te hebben van de problemen waar iemand met een verstandelijke beperking tegenaan loopt.

Bij het CDB kunnen door middel van een onderzoek problemen worden verhelderd, verklaard en beschreven. Deze analyse leidt tot adviezen over wat nodig is om de kwaliteit van leven te verbeteren, het ontwikkelperspectief te vergroten en problemen te verminderen.

Het CDB maakt beperkt gebruik van E-health in de vorm van apps die behandelaar en cliënt met elkaar delen

We weten nu beter wat Steijn wel en niet aan kan, door inzicht in zijn intelligentie en hoe je het beste met hem omgaat.
Kirsten en Steijn | Centrum voor Diagnostiek en Behandeling

Voorbeelden van vragen waarop het CDB antwoord kan geven:

 • wat is er aan de hand met met mij, deze cliënt, mijn kind, of mijn broer of zus?
 • wat zijn de mogelijkheden van mijn kind?
 • hoe kan ik beter contact krijgen met anderen mensen?
 • is er sprake van een psychiatrische problematiek?

Vragen aan het CDB worden in eerste instantie opgepakt door een gedragsdeskundige en wanneer nodig werken verschillende disciplines samen. Het CDB richt zich op volwassenen en kinderen en biedt ondersteuning aan zowel cliënten als niet-cliënten van Amerpoort.

Het CDB biedt naast diagnostiek veel verschillende vormen van behandeling o.a.:

 • EMDR
 • Systeemtherapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Psycho Motorische Therapie (PMT)
 • Speltherapie
 • Muziektherapie
 • Rouw en verlies counseling
 • Mindfulness 
 • Creatieve therapie

 

Bekijk het Kwaliteitsstatuut GGZ (pdf)

Voor meer informatie: secretariaatCDB@amerpoort.nl.

Op dit moment kent het CDB een wachttijd voor behandeling en diagnostiek. Voor behandeling bedraagt de wachttijd ongeveer 4 maanden, voor diagnostiek ongeveer 3 maanden. Afhankelijk van de vorm van therapie/ behandeling hebben we een kortere dan wel langere wachttijd, 4 maanden is gemiddeld. Dit geldt ook voor diagnostiek, of het enkelvoudig is of een complexe diagnostiek vraag.

(februari 2019)

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route