Namen Noemen

Namen Noemen is het leven vieren, herinneringen koesteren en verhalen delen door verschillende kunstvormen.

Namen Noemen is het leven vieren, herinneringen koesteren en verhalen delen door verschillende kunstvormen. De eerste editie van deze tocht vond plaats in 2010 op woonpark Nieuwenoord in Baarn.Namen Noemen is gebouwd op Allerzielen, een katholieke traditie, maar het is veel universeler. “Namen Noemen” blijkt een artistiek antwoord te bieden op essentiële vraagstukken in onze cultuur.

Tocht

Het biedt ieder mens, ongeacht welke geloofsbeleving of traditie men kent, gelegenheid om de overledenen te herdenken op een manier die aansluit bij de huidige seculiere samenleving. Met respect en ruimte, zorg en aandacht wordt er in een zogenaamd ‘rituele landschappen’ een tocht georganiseerd die inspirerend en toegankelijk is.

Op het terrein van locatie Nieuwenoord van Amerpoort is het voor een ieder mogelijk om deze bijzondere tocht te lopen, mee te beleven of mee te doen. Het terrein is verlicht met fakkels, lantaarns en vuurschalen.

Kunstenaars

Een grote groep vrijwilligers en kunstenaars is op de avond aanwezig om de voorwaarden te scheppen voor een indrukwekkende tocht, waarbij we de namen van hen die ons dierbaar zijn en die niet meer bij ons zijn, kunnen noemen en kunnen herinneren.

Er zijn dit jaar drie dansers die het licht voor jou willen leggen in het weiland, we hebben een kunstvorm voor de grotere verliezen in de wereld. Maar ook een doosje vol herinneringen, hoe bewaar je mooie herinneringen. De lichtjes op de vijver, de vuurcirkel en de poppenspeelster zijn ook aanwezig.

Namen Noemen op Twitter: @namennoemen

Geïnspireerd door en in samenwerking met de kunstenaars van © Allerzielen Alom, een kunstproject van Ida van der Lee.

 Namen Noemen wordt volledig mogelijk gemaakt door giften en sponsoring.

 

Impressie Namen Noemen 2012 door AmerpoortTV:

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route