Peuterdagcentra

Een stimulerende en stabiele omgeving waar ieder kind zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen

Een goede sfeer en een veilige en speel- en leeromgeving zijn belangrijke voorwaarden voor de begeleiding en verzorging van kinderen, juist als zij een verstandelijke beperking hebben. De peuterdagcentra van Amerpoort bieden zo’n omgeving. De verschillende groepen hebben hun eigen accenten in de begeleiding.

Een stimulerende omgeving voor het kind is belangrijk, evenals het vertrouwen van de ouders in de begeleiders. Ouders dragen de zorg voor hun (kwetsbare) kind een of meerdere dagen per week over. Ze moeten er dus op kunnen rekenen dat hun kind in goede handen is. Begeleiders hebben dan ook regelmatig en intensief contact met de ouders over de ontwikkeling van hun kind.

De medewerkers van onze peuterdagcentra zorgen voor een stabiele en stimulerende omgeving. Waar het kind gewoon kind kan zijn, waar het uitgedaagd wordt zijn of haar beperking te overwinnen. Ontspannen, ontwikkelen, ontmoeten en ontdekken zijn de kernwoorden. Ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. En uiteraard in nauwe samenwerking met de ouders.

Mikaré is een therapeutisch peuterdagcentrum dat een veilige en uitdagende omgeving biedt aan kinderen van 0 tot 4 jaar met verstandelijke en motorische beperkingen.
Peuterdagcentrum Mikado is een veilige en levendige speel- en leeromgeving voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Bij peuterdagcentrum Irene in Utrecht kunnen jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking en/of gedragsproblemen terecht voor veilige en vertrouwde dagopvang.

één PLUS één project

Mede dankzij de bijdrage van stichting BLADT Charity is een bijzonder project gerealiseerd: één PLUS één in Utrecht. Het project speelt zich af op een gewoon kinderdagverblijf. Door een unieke samenwerking tussen zorgorganisatie Amerpoort en kinderdagverblijf Vriendjes is een groep ontstaan waar kinderen met een zorgbehoefte ‘gewoon’ spelen met kinderen die niets mankeren. Medische handelingen, oefeningen en therapie worden geïntegreerd in het dagritme van eten, slapen en spelen. Kinderen houden rekening met elkaar, vinden elkaar niet gek, leren van elkaar.

Dat is inmiddels de dagelijkse praktijk in groep Fleur. En wel op een zodanige manier, dat ook vanuit andere gemeenten een behoefte is ontstaan aan zo’n bijzondere groep in een gewone omgeving. Ook de vestiging van Vriendjes in Zeist, aan de Utrechtseweg, heeft inmiddels 5 PLUS kindjes in een nieuwe groep genaamd Sven.

Ouders met een kindje dat zich trager ontwikkelt op motorisch of cognitief vlak, maar geen meervoudige beperking heeft, zijn heel blij met een omgeving waar geboden wordt wat het kindje nodig heeft zonder al te zware medicalisering en stigmatisering. Het project één PLUS één heeft Amerpoort en Vriendjes de mogelijkheid geboden om materialen aan te schaffen die écht zijn toegespitst op een bepaalde problematiek of ter ondersteuning van de therapie die de PLUS kindjes ondergaan op de groepen. 

 

 

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route