Buitenschoolse opvang

In onze BSO De Vosheuvel in Amersfoort staan professionele begeleiders klaar om leerlingen na school op te vangen. Ook open in schoolvakanties.

Voor kinderen met een verstandelijke- of meervoudige beperking is opvang buiten schooltijden niet altijd gemakkelijk te regelen. Door hun specifieke behoeften en wensen kunnen zij immers vaak niet terecht bij de reguliere opvang.

Amerpoort biedt buitenschoolse opvang aan kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. De BSO biedt hen een plek voor recreatie, ontspanning en vrijetijdsbesteding onder professionele begeleiding. Uitgangspunt daarbij is altijd de zelfontplooiing van de kinderen en jongeren.

Zie verder: BSO De Vosheuvel in Amersfoort.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route