Folder: Wie betaalt wat?

Lijst met wat jij moet betalen en wat Amerpoort betaalt.

Woon je in een huis van Amerpoort ?
En heb je een indicatie ‘verblijf inclusief behandeling’?
Dan is deze folder voor jou.

Als je niet weet welke indicatie je hebt,
vraag dat dan aan je begeleider of een medewerker
van het Klantbureau.
Dan weet je of deze folder voor jou is.

Amerpoort krijgt geld van de overheid via de Wlz.
Wlz betekent Wet langdurige zorg.
Amerpoort betaalt van dit geld jouw zorg en
begeleiding.
Amerpoort krijgt niet voor alles geld.
Voor sommige dingen moet jezelf betalen

In de folder staat wat jij zelf moet betalen.
En er staat in wat Amerpoort betaalt.
Het zijn vooral dingen waar veel cliënten gebruik
van maken.

Veel dingen kan je zelf regelen.
Maar sommige dingen niet.
Vraag dan of je familie of vrienden jou helpen.
Lukt dat niet?
Dan gaat Amerpoort je helpen.

Achterin deze folder staat ook een lijst
met belangrijke telefoonnummers en adressen.
De informatie in deze folder is best moeilijk.
Heb je vragen?
Vraag dan aan je begeleider of hij of zij het uitlegt.
 

Bekijk de folder (PDF)