Etrog: zorg vanuit joodse traditie

Etrog is één van de locaties die Amerpoort zo kleurrijk maakt.

In de drie woonhuizen van Etrog in Amersfoort staat het naleven van de joodse rituelen en tradities en het respect voor het Jodendom centraal. Elf cliënten met een licht tot matig verstandelijke beperking vinden er (h)erkenning van hun Joodse achtergrond én deskundige en betrokken zorg. Etrog ondersteunt ook ambulante cliënten die elders in Amersfoort zelfstandig wonen.

De zorg bij Etrog is vraaggestuurd. Cliënten nemen deel aan huisoverleggen en aan de overkoepelende cliëntenraden. Ze kiezen zelf hun individuele begeleider. Voor elke cliënt is er een persoonlijk plan, dat de persoonlijk begeleider jaarlijks bespreekt met de cliënt en zijn of haar verwanten.

Joodse tradities en rituelen

Amerpoort vindt dat mensen met een verstandelijke beperking de ondersteuning ver­dienen waardoor ze hun eigen leven vorm kunnen geven en volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Voor mensen met een joodse achtergrond houdt dit in dat zij zich onderdeel (blijven) voelen van de joodse gemeenschap.

Etrog geeft hieraan vorm door de joodse tradities en rituelen in te bedden in haar zorg  en activiteitenaanbod. Etrog is een vrucht: een citroensoort die een belangrijke rol speelt bij de rituelen van het joodse feest soekot (loofhuttenfeest).

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau