Klachten? Praat erover!

Het kan zijn dat je niet tevreden bent: iets verloopt niet zoals het hoort of zoals je dat wenst. Dan heb je een klacht.

Hoe los ik een klacht op?

Het kan zijn dat je niet tevreden bent: iets verloopt niet zoals het hoort of zoals je dat wenst. Dan heb je een klacht.  

Amerpoort vindt het belangrijk dat je dat laat weten. Zodat we samen kunnen werken aan een oplossing. Amerpoort wil namelijk graag klachten oplossen en er van leren.

Wat doe je met een klacht?

Het is belangrijk om over je klacht te praten.  Het kan zijn dat je dat lastig vindt. 

Toch is het belangrijk om niet te lang te wachten om over je klacht te praten. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het is. 

Praat eerst met de degene over wie je een klacht hebt. Kan je die niet bereiken, gaat dat niet goed of vind je dat te spannend, praat dan met één van je begeleiders of de cliëntvertrouwenspersoon.

Je kan hiervoor een afspraak maken. Dan weet je zeker dat de medewerker tijd en ruimte heeft om naar je te luisteren.  Je kunt samen de klacht bespreken en zoeken naar een oplossing. 

Als je niet tevreden bent over het gesprek of over de oplossing, dan kan je praten met de clustermanager. 

Amerpoort heeft een klachtenfunctionaris

Je kan ook praten met de klachtenfunctionaris.

Zij lost de klacht niet zelf op, maar kijkt of er met alle mensen die bij jouw klacht betrokken zijn een oplossing gevonden kan worden.

Zij is onafhankelijk en kiest dus geen partij 

Wat doet de klachtenfunctionaris?

Zij kan je helpen met je klacht: 

  • Als je wilt weten hoe je een klacht indient
  • Als je wilt weten hoe de procedure van je klacht is. 
  • Als je hulp nodig hebt om de klacht op te schrijven. 
  • Als je hulp wilt bij het zoeken naar een oplossing voor je klacht. 
  • Als je vindt dat er niet genoeg aandacht is voor je klacht.
  • Als je vindt dat je klacht niet goed is opgelost. 

Hoe kan je de klachtenfunctionaris bereiken?

Jolanda Spelten

E-mail: j.spelten@amerpoort.nl

Telefoon: 06 290 43 813 

Klachten digitaal sturen naar: klachten@amerpoort.nl

 

Daarnaast blijft Amerpoort aangesloten bij de huidige klachtencommissie van de VGU, omdat het volgens ons onmisbaar is voor een goede klachtafhandeling.

Ook heeft Amerpoort zich aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Wanneer een klacht volgens een cliënt en/of een verwant door Amerpoort en de klachtencommissie van de VGU niet naar tevredenheid is opgelost, kan hij/zij voortaan de klacht voorleggen aan de geschillencommissie.

Wil je meer weten over wat een cliënt kan doen bij een klacht?

Lees dan