Vlog: grote mensen pesten niet

Begin december 2018 was ik op uitnodiging van Ronald Huttinga bij de boekpresentatie van ‘Grote mensen pesten niet’. Ronald heeft vanuit Amerpoort meegedaan aan Changelab, een initiatief van Matchpoint Amersfoort.

Zij stellen een team samen van jonge professionals uit allerlei bedrijfstakken, om zich een half jaar te verdiepen in een maatschappelijk vraagstuk. Dit keer was het maatschappelijk vraagstuk pesten.

Dat heeft een prachtig boek opgeleverd met verhalen van mensen die hebben ervaren hoe het is om gepest te worden. Het probleem is veel groter dan in eerste instantie gedacht werd. Het heeft ook ernstige gevolgen.

Over de auteur

Joyce Graafhuis is stafmedewerker bij het Expertisecentrum van Amerpoort en vlogger.