Beleid met hagelslag

Een nieuw blog van begeleider Nelleke Moot.

Van de week zei mijn dochter, terwijl ze behoedzaam hagelslag op haar brood strooide: 'Kijk, ik strooi met beleid.' Mijn dochter strooit dus met beleid. Vroeger goot ze gewoon een hele berg hagelslag op haar brood en keek me vervolgens schuldbewust aan: 'Te veel hè?'  

'Met beleid' betekent dat we iets doordacht aanpakken, niet zomaar handelen. Iets bewust doen of laten, omdat we een doel voor ogen hebben – meestal het oplossen van een probleem. Binnen een grote organisatie als Amerpoort wordt er nogal veel met beleid gedaan. Personeelsbeleid, verzuimbeleid, financieel beleid, huisvestingsbeleid, kwaliteitsbeleid – niets gaat vanzelf als er zoveel mensen mee gemoeid zijn.

Dilemma's

Op kleine schaal betekent beleid bijvoorbeeld dat je als team afspreekt om een bepaalde cliënt ergens af te laten koelen als deze door het lint gaat. Beleid is dat cliënten zelf een gerecht mogen kiezen- maar dan wel de ene week mét aardappels en groente, en de andere week iets minder gezonds. Het bewust bieden van rust of juist prikkels is ook beleid. Of dat je een barbecue voor cliënten en hun verwanten organiseert als het voedselbudget in de plus staat. Omdat het gezamenlijke doel is: een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lastig aan beleid is dat verschillende beleidstactieken elkaar soms bijten. Wanneer je kwalitatief goede zorg wilt leveren met minder geld, dan levert het zinsdeel 'met minder geld' heel wat dilemma's op. Waar ga je op bezuinigen en hoe?

Gepuzzel

Geld besparen kan bijvoorbeeld door uren efficiënter in te zetten. Praktisch betekent dit het inkorten van diensten, inzetten van zoveel mogelijk goedkope krachten en de coördinerend begeleiders niet meer op zaterdagen en zon- en feestdagen laten werken. Op de werkvloer levert dit streven een hoop gepuzzel op.

Er staan ondersteunend begeleiders op groepen waar eigenlijk iemand nodig is die ADL mag uitvoeren. Als je in een klein team werkt, moet je opeens meer weekenden werken. Wanneer je kortere diensten draait, moet je vaker naar je werk om aan je uren te komen. En als de coördinerend begeleider geen ORT-uren meer draait, dan verdient deze net zoveel als een begeleider - of zelfs minder.

Stevige basis

Onbedoelde gevolgen van dit beleid zijn dat begeleiders er sneller doorheen zitten en dat coördinerend begeleiders misschien afhaken. En nu komt de tegenstrijdigheid: voor de komende jaren wordt een groot personeelstekort in de zorg voorzien.

We moeten als organisatie voldoende geschikt personeel behouden én werven om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren. En personeel werven gaat het beste wanneer je een stevige basis te bieden hebt: aantrekkelijke dienstroosters en een goed salaris. Eigenlijk bijten het financiële beleid en het personeelsbeleid elkaar hier dus...   

Tja. Hoe gaan we hier mee om? Het is een stuk minder makkelijk dan bepalen hoeveel hagelslag er op je brood moet. Maar ook dit probleem moet opgelost worden - met beleid.

 

Over de auteur

Nelleke Moot is begeleider bij Amerpoort.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route