Trots op de nachtzorg

Als manager van de nachtzorg zie ik van dichtbij hoe belangrijk het werk is dat mijn medewerkers doen.

Een goede en ontspannen nachtrust is tenslotte voor iedereen onmisbaar, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij Amerpoort zijn veel verwanten ontzettend betrokken bij de activiteiten overdag. Over hoe het er ’s nachts aan toe gaat weten veel mensen een stuk minder.

Met het maken van een film en het organiseren van open dagen hebben we geprobeerd om hen daar meer bekend mee te maken. Dat er zoveel verwanten, medewerkers (ook van collega-instellingen) en het complete managementteam naar de open dagen kwamen en hun bewondering uitspraken voor het werk van de nachtzorg vond ik hartverwarmend.

Geen gesnurk

Om goede zorg te kunnen bieden, heb je elkaar nodig. En goede techniek. De afgelopen jaren hebben we daarin geïnvesteerd. De komende tijd willen we deze techniek, de zorgcentrale met domotica, nog preciezer afstemmen. In de loop van volgend jaar starten we met een pilot van zogeheten AB3; een nieuwe ontwikkeling binnen de akoestische bewaking. Hiermee kunnen we specifieke geluiden van een cliënt gaan ‘oormerken’. Het systeem kan bijvoorbeeld het geluid van gesnurk van een cliënt herkennen als geluid dat niet gemeld hoeft te worden, maar zal het gehuil van dezelfde cliënt wel als melding doorkomen in de centrale. Hierdoor krijg je minder ‘valse’ meldingen. En dat is belangrijk, want zoals nachtzorgmedewerker Luuk in de film ook zegt: “Als je naar een melding luistert, dan hoor je de anderen op dat moment niet.” Die meldingen kun je daarna pas weer afhandelen.

Complimenten

Tijdens de open dagen kregen we veel vragen over kwaliteit en veiligheid. Hierdoor werd gelijk duidelijk waar mensen zich soms zorgen om maken. Het is fijn om uitgebreid op deze vragen in te kunnen gaan en zo een realistisch beeld te geven van de nachtzorg. Want de nachtzorgmedewerkers kunnen niet voortdurend álles zien en horen. Maar daarin verschillen zij niet van andere medewerkers. Overdag is dat net zo. Met de nachtzorg beschikt Amerpoort over een groot en betrokken team, waar ik trots op ben. Gezien alle complimenten die we na afloop van de open dagen kregen van verwanten en collega’s, kun je wel zeggen dat die trots gedeeld wordt.

------
Hanneke ZonneveldOver de auteur
Hanneke Zonneveld is clustermanager en verantwoordelijk voor onder andere de nachtzorg bij Amerpoort.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route