Veranderingen in de zorg

Amerpoort heeft voor iedere cliënt uitgezocht wat het beleid van de overheid voor uw kind/verwant betekent.

Verandert mijn zorg?

De veranderingen in de zorg per 1 januari 2015 betekenden voor iedere cliënt iets anders. Voor een grote groep cliënten veranderde er niet zoveel. Zij gingen bijvoorbeeld over van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor andere cliënten kon er meer veranderen, bijvoorbeeld als begeleiding, dagbesteding en kort verblijf werd betaald door de gemeente via de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Amerpoort wil u graag persoonlijk informeren wat er voor uw kind/verwant is veranderd. Dat is wat we met de Centrale Cliëntenraad hebben afgesproken. Wij hebben daarom voor iedere cliënt uitgezocht wat het beleid van de overheid voor uw kind/verwant betekent.

Helpdesk

Er leven bij cliënten en hun verwanten nog vragen over de veranderingen in de zorg sinds 2015. Speciaal voor hen heeft Amerpoort een Helpdesk die uw vragen beantwoordt. De Helpdesk is er sinds februari 2015. Voor alle vragen over veranderingen in de zorg kunt u direct mailen met vragen2015@amerpoort.nl of bellen met 035 - 647 5252, keuze 4.

Vragen over veranderingen in de zorg per 2015 worden ook beantwoord op de website Hoeverandertmijnzorg.nl.
De bijbehorende folders kunt u van Amerpoort.nl downloaden.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route